המורש×Ē של כדור האר×Ĩ

היכרו×Ē ×ĸם 8 מוזיאונים מובילים בפירנ×Ļה: מדריך מבקרים אÖĩירוֹפÖŧָה

היכרו×Ē ×ĸם 8 מוזיאונים מובילים בפירנ×Ļה: מדריך מבקרים

2019

כפי שני×Ēן ל×Ļפו×Ē, המוזיאונים בפירנ×Ļה כוללים בין אוספיהם א×Ē מכלול מיטב האמנו×Ē האיטלקי×Ē של ×Ēקופ×Ē הרנסנס, בין 1300 ל 1500. אחרי הכל, הרנסנס נולד בפירנ×Ļה, ומשנה א×Ē כיוון האמנו×Ē המ×ĸרבי×Ē, האמנים הגדולים ביו×Ēר שלה שגשגו ×Ēח×Ē חסו×Ēו של מדי×Ļ'י ומשפחו×Ē ×ĸשירו×Ē אחרו×Ē. אז כפי ׊א×Ēה לגלו×Ē א×Ē ×ĸיקרי האוספים האלה, מ×Ļפה לראו×Ē הרבה Donatello, Ghiberti, דלה Robbia, ו בוטי×Ļ'לי, כמו גם שני המפורסם ביו×Ēר של כל הפסלים של מיכלאנג 'לו.

שב×ĸ סיבו×Ē לבקר פיסטויה, "פירנ×Ļה הקטנה" ללא ההמונים אÖĩירוֹפÖŧָה

שב×ĸ סיבו×Ē לבקר פיסטויה, "פירנ×Ļה הקטנה" ללא ההמונים

2019

ā¤¯ā¤š ā¤ā¤• ā¤ĻāĨā¤°āĨā¤˛ā¤­ ā¤†ā¤—ā¤‚ā¤¤āĨā¤• ā¤šāĨˆ ā¤œāĨ‹ ā¤°ā¤ŋā¤¯āĨ‹ ā¤ĄāĨ€ ā¤œāĨ‡ā¤¨āĨ‡ā¤°āĨ‹ ā¤•āĨ€ ā¤†ā¤•ā¤°āĨā¤ˇā¤• ā¤¸āĨā¤‚ā¤Ļā¤°ā¤¤ā¤ž ā¤•āĨ‡ ā¤˛ā¤ŋā¤ ā¤•ā¤ ā¤ŋā¤¨ ā¤¨ā¤šāĨ€ā¤‚ ā¤Ēā¤Ąā¤ŧā¤¤ā¤ž ā¤šāĨˆāĨ¤ ā¤¸ā¤ŋā¤Ąā¤ĄāĨ‡ ā¤Žā¤žā¤°ā¤ĩā¤ŋā¤šā¤ŋā¤˛āĨ‹ā¤¸ā¤ž ā¤•āĨ‡ ā¤°āĨ‚ā¤Ē ā¤ŽāĨ‡ā¤‚ ā¤œā¤žā¤¨ā¤ž ā¤œā¤žā¤¤ā¤ž ā¤šāĨˆ, 'ā¤…ā¤ĻāĨā¤­āĨā¤¤ ā¤ļā¤šā¤°' ā¤Ŧā¤žā¤°ā¤ŋā¤ļ-ā¤ĩā¤¨ ā¤•ā¤ĩā¤° ā¤•ā¤ŋā¤ ā¤—ā¤ ā¤šāĨ‹ā¤Ÿā¤ŋā¤¯āĨ‹ā¤‚ ā¤”ā¤° ā¤¸ā¤ĢāĨ‡ā¤Ļ ā¤°āĨ‡ā¤¤ ā¤¸ā¤ŽāĨā¤ĻāĨā¤° ā¤¤ā¤ŸāĨ‹ā¤‚ ā¤•āĨ‡ ā¤ŦāĨ€ā¤š ā¤ĢāĨˆā¤˛ā¤ž ā¤šāĨā¤† ā¤šāĨˆ, ā¤ĩā¤žā¤¸āĨā¤¤āĨā¤•ā¤˛ā¤ž ā¤•āĨ‡ ā¤œā¤‚ā¤—ā¤˛āĨ€ ā¤Žā¤ŋā¤ļāĨā¤°ā¤Ŗ ā¤•āĨ‡ ā¤¸ā¤žā¤Ĩ - ā¤ŦāĨ‡ā¤•āĨā¤¸-ā¤†ā¤°āĨā¤Ÿ ā¤Ĩā¤ŋā¤¯āĨ‡ā¤Ÿā¤° ā¤¸āĨ‡ ā¤•ā¤˛ā¤ž-ā¤ĄāĨ‡ā¤•āĨ‹ ā¤…ā¤Ēā¤žā¤°āĨā¤Ÿā¤ŽāĨ‡ā¤‚ā¤Ÿ ā¤‡ā¤Žā¤žā¤°ā¤¤āĨ‹ā¤‚ ā¤¤ā¤• - ā¤…ā¤Ēā¤¨āĨ‡ ā¤—āĨ‚ā¤ĸā¤ŧ ā¤ĒāĨ‡ā¤Ąā¤ŧ-ā¤°āĨ‡ā¤–ā¤ž ā¤•āĨ‡ ā¤¸ā¤žā¤Ĩ ā¤Ŧā¤ŋā¤–ā¤°āĨ‡ ā¤šāĨā¤ ā¤¸ā¤Ąā¤ŧā¤•āĨ‹ā¤‚āĨ¤ ā¤ļā¤šā¤° ā¤•āĨ‡ ā¤ĻāĨŒā¤°āĨ‡ ā¤•āĨ‡ ā¤ĻāĨŒā¤°ā¤žā¤¨ ā¤šā¤Žā¤žā¤°āĨ‡ ā¤ļāĨ€ā¤°āĨā¤ˇ 10 ā¤¸āĨā¤Ĩā¤žā¤¨āĨ‹ā¤‚ ā¤•āĨ‹ ā¤¯ā¤žā¤Ļ ā¤¨ā¤šāĨ€ā¤‚ ā¤•ā¤ŋā¤¯ā¤ž ā¤œā¤ž ā¤¸ā¤•ā¤¤ā¤ž ā¤šāĨˆāĨ¤

טרקים האיים של א×Ēיופיה אַפְרִיקָה

טרקים האיים של א×Ēיופיה

2019

ā¤¯āĨ‚ā¤Ÿā¤ž ā¤•āĨ‡ ā¤°ā¤žā¤ˇāĨā¤ŸāĨā¤°āĨ€ā¤¯ ā¤‰ā¤ĻāĨā¤¯ā¤žā¤¨āĨ‹ā¤‚ ā¤•āĨ‡ ā¤˛ā¤žā¤˛-ā¤šā¤ŸāĨā¤Ÿā¤žā¤¨ ā¤œā¤‚ā¤—ā¤˛ ā¤ŽāĨ‡ā¤‚ ā¤Ēā¤žā¤—ā¤˛ ā¤ĄāĨˆā¤ļ ā¤Ļā¤•āĨā¤ˇā¤ŋā¤Ŗ ā¤ŽāĨ‡ā¤‚ ā¤…ā¤•āĨā¤¸ā¤° ā¤…ā¤¨ā¤ĻāĨ‡ā¤–ā¤ž ā¤•ā¤ŋā¤¯ā¤ž ā¤œā¤žā¤¤ā¤ž ā¤šāĨˆ, ā¤¸ā¤žā¤˛āĨā¤Ÿ ā¤˛āĨ‡ā¤• ā¤¸ā¤ŋā¤ŸāĨ€ ā¤ā¤• ā¤¸ā¤°ā¤¸ā¤°āĨ€ ā¤¨ā¤œā¤ŧā¤° ā¤¸āĨ‡ ā¤…ā¤§ā¤ŋā¤• ā¤ŽāĨ‚ā¤˛āĨā¤¯ā¤ĩā¤žā¤¨ ā¤šāĨˆāĨ¤ ā¤ĩā¤žā¤¸ā¤š ā¤Žā¤žā¤‰ā¤‚ā¤ŸāĨ‡ā¤¨ ā¤¤ā¤• ā¤¨ā¤žā¤°ā¤žā¤œ, ā¤¯ā¤š ā¤ļā¤šā¤° ā¤ā¤• ā¤…ā¤¨āĨ‚ā¤ ā¤ž ā¤¸ā¤žā¤‚ā¤¸āĨā¤•āĨƒā¤¤ā¤ŋā¤• ā¤…ā¤¨āĨā¤­ā¤ĩ ā¤šāĨˆ, ā¤‡ā¤¸ā¤•āĨ€ ā¤Žā¤¨āĨ‹ā¤°ā¤‚ā¤œā¤• ā¤ŽāĨ‰ā¤°āĨā¤Žā¤¨ ā¤ĩā¤ŋā¤°ā¤žā¤¸ā¤¤ ā¤”ā¤° ā¤¸ā¤‚ā¤—āĨā¤°ā¤šā¤žā¤˛ā¤¯āĨ‹ā¤‚ ā¤•āĨ‡ ā¤ŽāĨ‹ā¤šā¤• ā¤•āĨā¤˛ā¤š ā¤•āĨ‡ ā¤¸ā¤žā¤Ĩ, ā¤œā¤Ŧā¤•ā¤ŋ ā¤°āĨ‡ā¤¸āĨā¤¤ā¤°ā¤žā¤‚ ā¤¸āĨā¤Ĩā¤žā¤¨āĨ€ā¤¯ ā¤•ā¤ŋā¤°ā¤žā¤¯ā¤ž ā¤”ā¤° ā¤ā¤• ā¤‰ā¤¤āĨā¤¸ā¤žā¤šāĨ€ ā¤ļā¤ŋā¤˛āĨā¤Ē ā¤Ŧā¤ŋā¤¯ā¤° ā¤ĻāĨƒā¤ļāĨā¤¯ ā¤šāĨˆā¤‚ā¤Ēā¤ŋā¤¯ā¤¨ā¤ŋā¤‚ā¤— ā¤•ā¤°ā¤¤ā¤ž ā¤šāĨˆ, ā¤¯ā¤š ā¤¸ā¤ŋā¤°āĨā¤Ģ ā¤Ēā¤°āĨā¤¯ā¤žā¤ĒāĨā¤¤ ā¤ļā¤šā¤°āĨ€ ā¤•ā¤ŋā¤¨ā¤žā¤°ā¤ž ā¤ĻāĨ‡ā¤¤ā¤ž ā¤šāĨˆāĨ¤

add
close