פאלרמו: הבירה הרב-×Ēרבו×Ēי×Ē של סי×Ļיליה - לונלי פלאנט

פאלרמו: הבירה הרב-×Ēרבו×Ēי×Ē של סי×Ļיליה - לונלי פלאנט

פאלרמו היא ×ĸיר מ×Ēפ×Ēל×Ē, מ×ĸו×Ļב×Ē כמו ×Ēכשיט במישור קונקה ד'אורו ב×Ļור×Ē מניפה, בין שני ×Ļוקים סל×ĸיים. במשך כמ×ĸט שלוש×Ē אלפי שנים, האימפריה לאחר האימפריה יש קולוניאליז×Ļיה המקום, הפקד×Ē קט×ĸים של שפה, אמנו×Ē, אדריכלו×Ē, המטבח והמנהגים שהופכים או×Ēו מראה מר×Ēק×Ē של ההיסטוריה וה×Ēרבו×Ē הים ×Ēיכוני×Ē במשך מאו×Ē שנים.

או×Ļרו×Ē יווניים ×ĸ×Ēיקים

הפיניקים, היוונים, הרומאים, הנורמנים, הסר×Ļנים, הגרמנים והספרדים השאירו א×Ē חו×Ēמם בפלרמו. היוונים ×ĸזבו יו×Ēר מקדשים דורי בסי×Ļיליה מא׊ר ביוון ×ĸ×Ļמה, והמוזיאון האר×Ļיולוגי של פאלרמו הוא אחד האוספים ה×ĸשירים ביו×Ēר של אמנו×Ē פוני×Ē ויווני×Ē באיטליה.

החדרים מקוב×Ļים סביב המנזר המרו×Ļ×Ŗ של הקומפלקס וכוללים סדרה נדירה של מטופים (×Ēבליטים פיסוליים) מהמקדשים היווני×Ē ההרוסה של סלינונטה, רא׊ של גורגון מקוט×ĸ וחדר ×ĸם 19 אריו×Ē שואגים. האריו×Ē י×Ļרו פ×ĸם מזרקה מונומנטאלי×Ē בהימרה - ×ĸיר שנהרסה בשנ×Ē 409 לפנה"ץ ×ĸל ידי הגנרל הפניקי, חניב×ĸל, שהוביל א×Ē פיליו ×ĸל פני הרי האלפים ×ĸד ץ×Ŗ רומא.

×ĸרבי×Ē-נורמני×Ē

כאשר נפלו האימפריו×Ē היווניו×Ē והרומאניו×Ē, נכבשה פלרמו בידי הסארא×Ļנים, שהפכו א×Ē קו הרקי×ĸ לכיפו×Ēיהם המזרחיו×Ē. רבים מבנייני הדבש של ה×ĸיר ×ĸדיין מ×ĸלים ק׊×Ēו×Ē אלגנטיו×Ē, פסיפסים גיאומטריים ואפריסקים של אראסקה, כולל הק×Ēדרלה של הבארוק ההיברידי×Ē, שהי×Ēה פ×ĸם המסגד הגדול של פאלרמו, ×ĸד שהנורמן קינג רוג'ר הראשון שב וחזר בו בשנ×Ē 1072 כאשר הכניס א×Ē ×ĸ×Ļמו לסיפור של סי×Ļיליה.

בהיו×Ēם מוד×ĸים לאורח החיים ה×ĸרבי ה×Ēרבו×Ēי, בחרו המלכים הנורמניים במדיניו×Ē של פיוס. רוג'ר השני לבש גלימו×Ē של ץארא×Ļ'ן ואפילו ׊מר ×ĸל הרמון מ׊מ×ĸו×Ēי, וה×Ļיב א×Ē ×Ļבא המהנדסים ה×ĸרבים של בי×Ē המשפט ל×ĸבוד ×ĸל ארמון פאלא×Ļו די נורמני המפואר שלו. ×ĸכשיו, מקום מושבו של הפרלמנט הסי×Ļיליאני, יש לארמון חזי×Ē דמוי×Ē מב×Ļר, שמבטיחה א×Ē הקישוט המ×ĸולה של הדירו×Ē של רוג'ר (שני×Ēן לבקר בהן בסיור מודרך), המ×ĸוטרו×Ē בטווסים, בכפו×Ē ובנמרים פרסיים. כמו כן, בקאפלה פלטינה המנ×Ļ× ×Ļ×Ē בקומה הראשונה, השפ×ĸו×Ē מזרחיו×Ē ניכרו×Ē בר×Ļפו×Ē השיש המשוב×Ļו×Ē ובמסך המורכב מקראנו×Ē (נטיפים) האופייניים לאופנה האמנו×Ēי×Ē של ה×Ēקופה ה×ĸבאסי×Ē של ×ĸיראק.

חיי רחוב ושוק אטמוספרי

במאו×Ē השנים האחרונו×Ē, ופאלרמו ה×Ēנפ×Ĩ בר×ĸידו×Ē אדמה וב×ĸיסוקים, היו הרחובו×Ē בסגנון הקסבה שלו מ×ĸו×Ļבים בסגנון בארוק מהודר מהמאה ה -17, המאופיין ×ĸל ידי הפיא×Ļה המרכזי×Ē של ה×ĸיר, הקואטרו קאנטי (Quattro Canti) הבמה. אבל למרו×Ē פני השטח של ה×ĸיר הש×Ēנה, ×Ēרבו×Ē הרחוב ה×Ļפון אפריקני נ׊אר בשווקים של ה×ĸיר משגשג×Ē: Vucciria, Ballarò ו Capo.

בניב, וו×Ļ'ריה פירושו משהו כמו "המולה", והשוק מ×Ēמלא ב×Ļלילים של מוסיק×Ē רוק פיראטי×Ē וב×ĸלי דוכנים קולניים המ×ĸניקים א×Ē סגולו×Ēיהם של פנפרפו שלהם, חלזונו×Ē מוקפ×Ļים או פאנל (פריטרס חומוס). כמו כן, פאלרמיטן ×ĸדיין מ×ĸדי×Ŗ לחיו×Ē חיים רבים ברחובו×Ē. ×Ēץ×Ēובבו בסמטאו×Ē של לה קאלסה או אלברגיריה ו×Ēראו שכנים משוחחים ×ĸל מרפסו×Ē סמוכו×Ē, רוכלי פירו×Ē גוררים סלי מ×Ļרכים ל×ĸקרו×Ē בי×Ē בדירו×Ē בקומה ה×ĸליונה ו×ĸובדי משרדים המ×Ēגודדים סביב דוכני השוק מרכלים ×ĸל הש×ĸרורייה הפוליטי×Ē האחרונה.

אוכל רחוב

בדיוק כמו בשוק המזרח ×Ēיכוני, אוכל הרחוב הוא חלק בל×Ēי נפרד מהחיים הפאלרמיטניים. הוא מ׊ק×Ŗ א×Ē המגוון של ה×ĸבר הרב-×Ēרבו×Ēי של ה×ĸיר ומ×Ēאים לאי-ר×Ļון של פאלרמיטנים להזמין זרים לפרטיו×Ē של ב×Ēיהם. כך, המזנון היומי משגשג פריגורי (חנויו×Ē טיגון) כגון Friggitoria Chiluzzo, א׊ר מ׊ר×Ē למ×ĸלה ארנסין (כדורי אורז ממולאים ברוטב בשר), פאנל וא×Ē croquettes ×Ēפוחי אדמה המכונה cazilli (זין קטן). ארגונים קטנים מ×Ēמחים רק פריט אחד או שניים, כגון המח×Ēה ב Piazza Caraciolo המשר×Ēים שיפודים ספוג יין של ץ×Ēום (מ×ĸיים טלה או ×ĸיזים ×ĸוטפים גב×ĸולי פטרוזיליה) או רוקי באזילה של פ×ĸם דוכן פופולרי פאני קה (הלחמניו×Ē ממולאו×Ē ברוטב טחון מוקפ×Ĩ).

לר×ĸו×Ē א×Ē דרכך במ×Ļ×ĸד זה של חטיפים וההשפ×ĸו×Ē הרב-×Ēרבו×Ēיו×Ē מדהימו×Ē. הרומאים ה×Ļיגו א×Ē החומוס ׊נמ×Ļא פאנל; הסר×Ļנים × ×Ēנו לסי×Ļיליאן לט×ĸום א×Ē הט×ĸמים המיוחדים המ×Ēוקים, החמו×Ļים והחריפים שה×Ļיגו ב×Ļלח×Ē הח×Ēימה של האי, קאפונטה (ח×Ļיל מ×Ēוק וחמו×Ĩ); הגרמנים הוסיפו בשר מבושל; ולבסו×Ŗ, הספרדים הוסיפו ×ĸולמו×Ē חדשים כמו ×Ļ'ילי, פלפל מ×Ēוק ושוקולד. קחו סיור ×ĸם רחוב פאלרמו מזון ו×Ēלמדו הרבה ×ĸל ההיסטוריה של מזון אקזוטי של ה×ĸיר.

קינוחים דקדנטיים

אפילו המאניה הסי×Ļיליאני×Ē לגלידה מקורה במקומו×Ē אחרים, ככל הנראה במזרח ה×Ēיכון סרבא×Ē (×Ē×ĸרוב×Ē של סירופ פירו×Ē מ×Ēוקים מקורר ×ĸם מים קרים), למרו×Ē האבולו×Ļיה שלה ל×Ēוך גרניט, cremolata, cassata gelata ו gelato הוא בזכו×Ē הכישרון של האי ×ĸבור הי×Ēוך. הקפדה ×ĸל הקרח,קרם הוא לא מ×Ēאים ×Ēרגום מאז סי×Ļיליאני gelato אינו ×ĸשוי ×ĸם קרם אבל biancomangiare (blancmange), א׊ר כבר מ×Ļרך האי במשך מאו×Ē שנים.המ×Ēרגלים הקפדניים כוללים א×Ē Brioscià ×ĸטור×Ē הפרסים, Gelateria del Cassaro ו- Il Signor di Carbognano, ׊מ׊ר×Ē א×Ē ג'לטו שוקולד מודיקה כהה בדרך המסור×Ēי×Ē - בחמניו×Ē בריוש ריחניו×Ē.

מאפים וקונפליקטים הם גם מומחיו×Ē פאלרמי×Ēי×Ē, שה×Ēפ×Ēחה לאומנו×Ē גבוהה בהמון המנזרים של הרנסנס. גופן של י×Ļיר×Ēיו×Ē, מנזרים ניסו ל×ĸלו×Ē זה ×ĸל זה במפואר של ממ×Ēקים מר×Ļיפן שלהם, שימור פירו×Ē sfinci (נפיחו×Ē דבש מטוגן). Peer בחלונו×Ē של pasticcerie קאפלו ו Antico Caffè Spinnato וא×Ēה ×Ēראה המפורסם ביו×Ēר של אלה, מיני די וירג 'יני (שדיים של ב×Ēולה) טארטץ פודינג ׊×Ēוכנן לכבוד הקדושים האיומים של ץנט אג×Ēה; וה פראטה די מארטורנה, ממ×Ēקים מר×Ļיפן מ×ĸו×Ļבים ל×Ēוך פירו×Ē דמויי חיים כמו ×Ēאנים סגולו×Ē ×ĸמוק נוטפים טיפו×Ē של סוכר גבישי, ׊נ×ĸשו באוקטובר לחגוג Ognissanti (כל יום הנשמה).

×Ēיאטרון מריונטו×Ē

מ×Ēוק טיפוסי נוס×Ŗ, אהוב מאוד באוגניסאנטי זוקירו, מודלים של מר×Ļיפן של בובו×Ē סי×Ļיליאניו×Ē המיי×Ļגים אבירים ופלדינים ל×Ļד המקבילה המודרני×Ē: כדורגלנים ואנשי טלוויזיה. המ×Ēוק קשור לפאלרמו אופרה דיי פופי (×Ēיאטרון בובו×Ē), מסור×Ē פולקלורי×Ē המוכר×Ē ×ĸל ידי אונסקו כחלק מהמורש×Ē ה×Ēרבו×Ēי×Ē הבל×Ēי מוחשי×Ē של ה×ĸיר ומו×Ļג×Ē מ×ĸל שלוש קומו×Ē במוזיאון הבינלאומי למוזיאונים.

א×Ŗ כי ×Ēיאטרון הבובו×Ē היה פופולרי ברחבי אירופה של ימי הביניים, המריונטו×Ē מ×Ļוירו×Ē ביד של פאלרמו, ׊×Ļוירו ביד, ×ĸשו א×Ē ×Ļור×Ēן האבירי×Ē במאה ה -18 כאשר סיפורי פרנקי×Ē, כגון שיר רולנד אורלנדו Furioso, היו כל הז×ĸם. ×ĸם סיפורים כבדים בבגידה, בגבורה ובטרגדיה, המחזו×Ē דרמו ב×Ļורה ח×Ēרני×Ē א×Ē ה×ĸניינים ה×ĸכשוויים של ה×Ēקופה וא×Ē ה×Ēסכולים היומיומיים, קהלים מר×Ēקים ×ĸם ×Ļדק מהיר ואלים, כשנבלים מאבדים א×Ē ראשיהם וגפיהם מפזרים שמי×Ļה מספק×Ē של מי×Ĩ סלק אדום. ה×Ļטרפו לקהלים המרי×ĸים, המרי×ĸים, ב×Ēיאטרון של מימו קאט×Ļ'יו ×ĸל ויה בארה all'Olivella.

.

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close