Artss אבו דאבי: איפה לקבל ×Ēיקון ה×Ēרבו×Ē שלך בבירה - לונלי פלאנט

Artss אבו דאבי: איפה לקבל ×Ēיקון ה×Ēרבו×Ē שלך בבירה - לונלי פלאנט

אבו דאבי ×ĸשויה לקבל א×Ē השבר ×ĸל זוהרה השטחי כביכול של המודרניו×Ē והמו×Ēרו×Ē, אבל מב×ĸב×ĸ מ×Ēח×Ē לפני השטח הוא מרכז משגשג של אמנו×Ē ו×Ēרבו×Ē, מ×ĸודד ×ĸל ידי הנ×Ļחון פשוט נפ×Ēח לובר אבו דאבי. ץ×Ļ× ×Ē האמנו×Ē של ה×ĸיר היא ×ĸכשיו מקבל א×Ē ההזדמנו×Ē שלה באור הזרקורים, ואלה הם הנקודו×Ē הטובו×Ē ביו×Ēר שבו א×Ēה יכול ללכ×Ē מלא ×Ēרבו×Ē נ׊ר.

המיטב לאמנו×Ē בינלאומי×Ē: הלובר אבו דאבי

×ĸשור בהפיכה, סו×Ŗ סו×Ŗ לוובר אבו דאבי נפ×Ēח בנובמבר 2017 לשבחים קריטיים. ב×Ēוך שטח ה×Ē×ĸרוכה, 12 גלריו×Ē המורכבו×Ē מ -55 בניינים מדגימו×Ē מדגיש ואו×Ļרו×Ē של ×Ēקופה. כל חדר זורם בבירור למשנהו - ×ĸדו×Ē למס×ĸ בזמן והמוזיאון ×ĸ×Ļמו מ×Ēוכנן בקפידה.

האוס×Ŗ בנוי מחלקים מקומיים, כמו גם הלוואו×Ē ממוסדו×Ē ×Ļרפ×Ēיים מובילים כגון מוזיאון ד'אורסיי, מרכז פומפידו וכמובן הלובר. הלובר אבו דאבי מחויב ×ĸ×Ļמו "המוזיאון האוניברסלי הראשון ב×ĸולם", א׊ר מספר×Ē א×Ē הסיפור של ההיסטוריה ה×ĸולמי×Ē באמ×Ļ×ĸו×Ē חפ×Ļים מכל רחבי ה×ĸולם, אך מקוב×Ļים יחד ×ĸל ידי פרק הזמן. ×ĸ×Ēיקו×Ē מ×Ļריו×Ē ל×Ļד או×Ļרו×Ē מממלכ×Ē יוון, ר×ĸיונו×Ē טרנספורמ×Ļיוניים של ד×Ēו×Ē אוניברסליו×Ē נחקרו באמ×Ļ×ĸו×Ē ספרי ×Ē× "ך גו×Ēיים וקוראנים כחולים, והשפ×ĸו×Ē המהפכה ה×Ē×ĸשיי×Ēי×Ē שהש×Ēקפו ×ĸל ידי ואן גוך וגוגן ×ĸל פרספקטיבו×Ē של המודרניו×Ē של המאה ה -20 ×ĸם מגריט ומונדריאן, ולאחר מכן ×ĸל י×Ļירו×Ē של אמנים ×ĸכשוויים.

באופן לא מפ×Ēי×ĸ, בניין הלובר אבו דאבי הוא י×Ļיר×Ē אמנו×Ē בפני ×ĸ×Ļמה. הגג הגיאומטרי של פרי×Ļקר זוכה בפרס מרהיב, ו×ĸי×Ļובו מאפ׊ר "גשם של אור" לה×Ēקלח, מה שמביא ×Ēחושה של קסם ושלווה לרחוב ה×Ļיבורי דמוי הרחוב. א×Ēה יכול לשוטט בגלריו×Ē בק×Ļב שלך, או לה×Ļטר×Ŗ לסיור מודרך ה×Ēמקד בארכיטקטורה או י×Ļירו×Ē מופ×Ē במוזיאון, או המשפחה ממוקד×Ē "הביקור הראשון שלי בלובר אבו דאבי". משפחו×Ē יאהבו גם א×Ē מוזיאון הילדים המסור×Ēי וא×Ē סדנאו×Ē המשפחה.

המיטב לאירו×ĸים ואירו×ĸים אינטראקטיביים: מנאר×Ē אל ץ×ĸדיא×Ē

מכון מנאר×Ē אל-ץ×ĸדיא×Ēרה, שהוקם בנובמבר 2017, הוסיפו אולפני אמנו×Ē ו×Ļילום חדשים, ×ĸל מנ×Ē לספק חללי כניסה בהם יוכלו ה×Ļיבור ל×ĸבוד בפרויקטים שלהם ל×Ļד ×Ļוו×Ē של אמנים ו×Ļלמים. סדנאו×Ē מיוחדו×Ē, מופ×ĸים, הקרנו×Ē סרטים ומוסיקה הן חלק מה×Ēוכני×Ē המ×Ēמשכ×Ē. מנאר×Ē אל ץ×ĸדיא×Ē מ׊מ׊×Ē גם כא×Ēר לאמנו×Ē אבו דאבי, אירו×ĸ ׊נ×Ēי המושך יו×Ļרים וגלריו×Ē מכל רחבי ה×ĸולם. האמנו×Ē ביריד היא למכירה אם הכיסים שלך ×ĸמוקים מספיק, אבל ×ĸבור כולנו, זו הזדמנו×Ē מ×Ļוינ×Ē לפגוש אמנים, ללמוד ×ĸל ×ĸבודו×Ē חדשו×Ē או להי×Ēק×ĸ באחד הסדנאו×Ē רבו×Ē. אבו דאבי אמנו×Ē גובה ×Ēשלום קטן ×ĸבור הכניסה, אבל ×Ē×ĸרוכו×Ē אחרו×Ē וגלריו×Ē ב Manarat Al Saadiyat הם בדרך כלל בחינם.

הטוב ביו×Ēר ×ĸבור האמירויו×Ē- arted אמנו×Ē: מחסן 421

הושק בשנ×Ē 2015, מחסן 421 הפך מחסן באזור מינה פורט ההיסטורי ל×Ēוך שטח ×Ēרבו×Ē וגלריה, שבו הרבה של ה×ĸבודה מ×Ēמקד×Ē איחוד האמירויו×Ē ה×ĸרביו×Ē או × ×ĸשה ×ĸל ידי האמנים האמירים. ה×Ēכניו×Ē מ׊×Ēנו×Ē מדי רב×ĸון, ו×Ē×ĸרוכו×Ē קודמו×Ē כללו כישרון אמירטי מ×Ēפ×Ēח, כרזו×Ē ×ĸרביו×Ē מרחבי האזור ו×Ēובנה לחיים המקומיים ×ĸם ×Ē×Ļלומי משפחה אמירטיים מסו×Ŗ המאה ה -20.

הכי טוב לגלו×Ē אמנים חדשים: Etihad Modern Art Gallery

אחד הגלריו×Ē הקטנו×Ē ב×ĸיר, ק×Ļ×Ē מחו×Ĩ לשביל המוכה, גלריי×Ē אטהאד לאמנו×Ē מודרני×Ē היא נקודה ×ĸ×Ļמאי×Ē שראוי לחפש. × ×Ēפשים כמרחב לאמנים מקומיים ואזוריים, ×Ē×ĸרוכו×Ē נוטו×Ē לה×Ēמקד בכישרון המזרח ×Ēיכוני, אך גם אמנים בינלאומיים מ×Ēארחים באופן קבו×ĸ. ה×Ē×ĸרוכו×Ē מ׊×Ēנו×Ē מדי חודש וחופשיו×Ē להיכנס. לאחר גלישה בגלריה, ×ĸבור הסמוך קפה בקפה י×Ļיר×Ēי מ×Ēאים של קפה בי×Ē קפה, מנוהל ×ĸל ידי הב×ĸלים או×Ēו כמו הגלריה. ×Ēוכלו לה×Ēרפק ולה×Ēפ×ĸל מה×ĸי×Ļוב המוזר - ×Ēחנ×Ē מנוחה ×Ļב×ĸוני×Ē ומקסימה זו, ×ĸם שולחנו×Ē וכיסאו×Ē ה×ĸשויים מחביו×Ē נפט ממוחזרו×Ē, היא משהו חריג באבו דאבי.

המיטב ל×ĸ×Ēיקו×Ē: גלריי×Ē ×ĸ×Ēיקו×Ē אטיהאד

מלון אטיהאד ×ĸ× ×Ēיק גאלרי (Etihad Antiques Gallery), הממוקם בסמוך לאמנו×Ē הגלריה לאמנו×Ē מודרני×Ē של אטהאד (Etihad Modern Art Gallery) (אין ק׊ר למרו×Ē שיש להם שמו×Ē דומים), הוא או×Ļר ר×Ļפה ×ĸד ×Ēקרה של שרידים יפים ומסקרנים מכל רחבי ה×ĸולם. אספנים יכולים לקנו×Ē ×ĸבור נדירים, ואפילו החקרנים היחידים ייהנו מהבא×Ēם אחר ה×Ļהריים אחר ה×Ļהריים, ×Ēוך כדי גלישה באוס×Ŗ של ×Ēכשיטים, מטב×ĸו×Ē, חרבו×Ē ודל×Ēו×Ē מוגולי×Ē.

הכי טוב למשהו ייחודי: ג'וליה איביני

האמני×Ē ג'וליה איביני ביל×Ēה שנים במחשבים כדי ל×Ēמרן שרטוטים, ×Ē×Ļלומים ו×Ēמונו×Ē, אבל זו אמנו×Ēה ה×ĸדינה ה×ĸשויה מנייר ח×Ēוך שהפך או×Ēה לשם מקומי. לאחר שלמדה לר×Ēום א×Ē הטכנולוגיה כדי לי×Ļור ×ĸומק של פרטים לא אפשרי ביד, היא מ׊×Ēמ׊×Ē מכונו×Ē לייזר להביא ה×ĸי×Ļובים המורכבים והקפדניים שלה דל×Ēו×Ē בהשרא×Ē ×ĸרב מקושט, ק׊×Ēו×Ē גדולו×Ē מ×ĸברים פאלאטלי לחיים. ה×ĸבודו×Ē המ×Ēקבלו×Ē הן מדהימו×Ē ×ĸבור מ׊×Ēה חזו×Ēי×Ē מדהימה של ×Ļב×ĸ, דפוסים מורכבים שכבו×Ē, ואין שני זהים. ×ĸבודו×Ēיה של ג'וליה מיי×Ļרו×Ē מזכרו×Ē מ×Ļוינו×Ē. קב×ĸ ×Ēור לביקור בסטודיו שלה.

הטוב ביו×Ēר ×ĸבור ×ĸבודו×Ē יד מסור×Ēיו×Ē: נשים מלאכ×Ē יד מרכז

ל×ĸבור ×ĸל ידי ×Ē×ĸרוכה ההזדקנו×Ē ×ĸל החיים באבו דאבי לפני בום הנפט, וא×Ēה ×ĸשוי ל×Ēהו×Ē מה א×Ēה gotten ×ĸ×Ļמך, אבל להמשיך ×ĸל הדלפק לקנו×Ē כרטיס (Dhs5). לאחר מכן ×Ēובילו לכפר מלאכה שבו ×Ēמ×Ļאו כמה מזכרו×Ē או×Ēנטיו×Ē ביו×Ēר של אבו דאבי. החדרים במרכז לנשים ×ĸובדו×Ē ×ĸל יד כל אחד מהמומחים המסור×Ēיים, והנשים המקומיו×Ē ×ĸובדו×Ē ×ĸל אריג דקלים, אריגי טקסטיל של סאדו מאוניברסיט×Ē אונסקו, ×ĸבוד×Ē טריקו מסובכ×Ē של חוט כס×Ŗ וחייטו×Ē מסור×Ēיו×Ē. הסר א×Ē הנ×ĸליים לפני הכניסה לכל החדרים ו×Ēמיד לבקש רשו×Ē ל×Ļלם - חלק מן הנשים הן שמרניו×Ē יו×Ēר ביישן יו×Ēר מאחרים. כל ×ĸבודו×Ē יד זמינים למכירה ×ĸל מד×Ŗ קטן בחזרה באולם ה×Ē×Ļוגה הראשי במחירים סבירים.

המיטב מכל: ניו יורק אוניברסיט×Ē אבו דאבי גלריה לאמנו×Ē מרכז לאמנויו×Ē

מלון זה, הממוקם בקמפוס מרשים מהמובילים באמנו×Ē, הוא חלל פ×Ēוח גדול ×ĸם מוקד משוטט. ה×Ē×ĸרוכו×Ē מ×Ēחלפו×Ē פ×ĸמיים בשנה, ומ×Ļיגו×Ē י×Ļירו×Ē של אמנים מקומיים, כולל מוחמד קאזם הנוד×ĸ, ו×ĸבודו×Ē בינלאומיו×Ē מיוקו אונו, קלאס אולדנבורג ומר×Ēה אדלהיט. המרכז לאמנויו×Ē הבמה באוניברסיטה יש גם לוח שנה אירו×ĸים ×Ēוסס×Ē. הבהרה × ×ĸ בין הפקו×Ē סטודנטים למוסיקה חיה (כולל בכורו×Ē כמו גראמי ×ĸטור×Ē הפרסים קונוורט Kronos) ל×ĸרב 'מ×Ļומ×Ļם' גלידו×Ē 'כי ×Ēכונו×Ē השירה, מיקרופונים ראפ, מילה המדובר×Ē.

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close