ירושלים ×ĸם ילדים: טיפים מובילים לביקור ב×ĸיר הקודש - Lonely Planet

ירושלים ×ĸם ילדים: טיפים מובילים לביקור ב×ĸיר הקודש - Lonely Planet

ירושלים ה×Ēוסס×Ē במובהק היא חגיגה לחושים, מרכז ×ĸולמי של ד×Ē ו×Ēרבו×Ē, וי×ĸד גדול ב×ĸ×Ē נסי×ĸה ×ĸם ילדים. הירושלמים אוהבים ילדים, ואם המשפחה שלך נמ×Ļא×Ē בטיול הרפ×Ēקני, יש ל×ĸיר הרבה מה לה×Ļי×ĸ לכל הגילאים.

ב×ĸ×Ē נסי×ĸה בירושלים, להיו×Ē מוכנים להיו×Ē פ×Ēוח וגמיש, ולספוג כמה חוויו×Ē מדהימו×Ē ואולי משנו×Ē א×Ē החיים ×ĸם הילדים שלך. הנה מבחר ה×ĸליון שלנו מה ל×ĸשו×Ē ואיפה להישאר ב×ĸיר הקדושה הזא×Ē.

איך לה×Ēמודד ×ĸם ׊ם גדול ה×ĸיר ה×ĸ×Ēיקה ×ĸם הילדים

אפילו ילדים ×Ļ×ĸירים יקסמו בהש×Ēוללו×Ē ב×ĸיר ה×ĸ×Ēיקה של ירושלים, ×ĸם סמטאו×Ēיה המ×Ēפ×Ēלו×Ē, דוכני השוק, אבנים ×ĸ×Ēיקו×Ē ואווירה סו×ĸר×Ē. × ×ĸ×Ļר×Ē במראו×Ē ׊מ×ĸליהן מופי×ĸים רשימו×Ē של הורים, כגון הר הבי×Ē / אל-חרם א-שרי×Ŗ, הכו×Ēל המ×ĸרבי, כיפ×Ē הסל×ĸ וכנסיי×Ē הקבר, שיפ×Ēי×ĸו ילדים גדולים יו×Ēר, . להיו×Ē במקום הוא הזדמנו×Ē מ×Ļוינ×Ē לדון בנושאים מורכבים כמו ד×Ēו×Ē ה×ĸולם ב×ĸוד הילדים יכולים לראו×Ē א×Ē כל זה בפ×ĸולה.

ילדים ×Ļ×ĸירים יו×Ēר יכולים כנראה לטפל ב×Ēחנו×Ē ק×Ļרו×Ē יו×Ēר בנקודו×Ē האלה, אבל כשסיימ×Ēם במראו×Ē כבדים יו×Ēר, נסו כמה מקומו×Ē ×ĸמוסים לפ×ĸולה, כגון כמה מנהרו×Ē ×Ē×Ē-קרק×ĸיו×Ē שנחפרו מ×Ēח×Ē ל×ĸיר ה×ĸ×Ēיקה - מושלמ×Ē ×ĸבור יום חם. מ×ĸר×Ē ×Ļדקיהו, מ×ĸרה ×ĸנקי×Ē בן 2000 שנה בש×ĸר שכם, היא חקר בל×Ēי נשכח. מנהר×Ē חזקיהו ב×ĸיר דוד מלאה במים בגובה הברך, ויש ×Ļורך לנווט בפס×ĸים. מנהרו×Ē הכו×Ēל, הפו×ĸלו×Ē מ×Ēח×Ē לכו×Ēל המ×ĸרבי, יש להזמין ולחקור ×ĸם מדריך, אז זה בחירה מ×Ļוינ×Ē ×ĸבור ילדים מבוגרים יו×Ēר, אבל פ×ĸוטו×Ē ×ĸלול לקבל antsy.

המוזיאונים והפארקים הטובים ביו×Ēר בירושלים

המוזיאון הבולט של ירושלים לכל הגילאים הוא מוזיאון ישראל, ליד הפרלמנט הישראלי (שגם כדאי להזמין לו סיור אם יש לכם ילדים ובני נו×ĸר מבוגרים יו×Ēר). אוס×Ŗ המגילו×Ē ה×ĸ×Ēיקו×Ē, ×Ē×ĸרוכו×Ē מקיפו×Ē ×ĸל ההיסטוריה היהודי×Ē ואוס×Ŗ אמנו×Ē חזו×Ēי×Ē מרשימה, אסור להחמי×Ĩ. ×ĸבור פ×ĸוטו×Ē לבי×Ē הספר היסודי, אג×Ŗ הילדים הוא פנטסטי וכולל ×Ē×ĸרוכו×Ē זמניו×Ē מיוחדו×Ē אינטראקטיביו×Ē ומר×Ēקו×Ē, כמו גם אזור "חפירה" ארכיאולוגי, בי×Ē ×ĸ×Ĩ ופרויקטים של אמנו×Ē ואמנו×Ē; לבדוק א×Ē הא×Ēר כדי לראו×Ē מה קורה לפני ׊א×Ēה הולך. מוזיאון המד×ĸ של בלומפילד הוא ×ĸוד ×ĸ×Ļר×Ē מוזיאון גדולה למשפחו×Ē, ×ĸם המון פ×ĸילויו×Ē מד×ĸיו×Ē, כולל ×Ē×ĸרוכו×Ē ×ĸל מנופים, אשליו×Ē, אור ו×ĸוד. הדגמו×Ē חיו×Ē וסיורים משפח×Ēיים מ×Ēקיימים לאורך כל היום.

כאשר מזג האוויר מ×Ēאים, גן החיו×Ē המקראי בירושלים הוא בי×Ēם של חיו×Ē הבר המוזכרו×Ē ב×Ē× "ך, כגון אדמו×Ē סהרה ונמרים פרסיים. גן החיו×Ē ל×ĸ×Ēים קרובו×Ē מפ×ĸילה פ×ĸילויו×Ē כגון למידה ×ĸל דיאטו×Ē של ב×ĸלי חיים יחד ×ĸם פירו×Ē ודגנים המוזכרים ב×Ē× "ך. זוהי בחירה מ×Ļוינ×Ē ×ĸבור משפחה ×ĸם ילדים בגילאים שונים. אקווריום שכנה ×Ļפוי להיפ×Ēח בסו×Ŗ ׊נ×Ē 2017.

פארקים ומגרשי משחקים מפוזרים ברחבי ירושלים, כולל מגרשי מים. ל×Ē×Ē לילדים לה×Ēפרק במזג אוויר חם, לקח×Ē או×Ēם לפארק מיטשל שמול ׊×ĸר יפו. אם זה חם, יש אזור מים, ואם יש לך ילדים גדולים יו×Ēר, לטייל ×ĸל שביל מרופד באולפנים של קליגרפים, פסלים, ×Ļיירים ו×Ļלמים. יש להזהיר כי רבים מגרשי המשחקים של ירושלים אין הרבה ×Ļל, כך ק×Ļ×Ŗ ×ĸל קרם הגנה במהלך חודשי הקי×Ĩ.

מקומו×Ē הכי טובים לאכול ×ĸם ילדים

ירושלים מ×Ēגאה במט×ĸים טריים, ט×ĸימים ובמחיר סביר, וכולם במשפחה יוכלו למ×Ļוא משהו שיספק א×Ē ט×ĸמם. המקום המושלם של ה×ĸיר ה×ĸ×Ēיקה ל×Ēפוס ×Ēפוח ×ĸ×Ĩ ×Ēפוח ולקח×Ē הפסקה הוא הקפה הוינאי בהוספיס האוסטרי, ׊ם ×Ēוכלו לקבל נו×Ŗ מדהים של הגג של ה×ĸיר ×Ēמור×Ē כמה שקלים בלבד. אזור נהדר הן לקניו×Ē מזון והן לדגימ×Ē מס×ĸדו×Ē הוא סביב שוק מחנה יהודה, או בשוק הפ×Ēוח. ×Ēו×Ļר×Ē, מאפים ו×Ēבלינים מו×ĸרמים גבוה בדוכנים, וילדים יהיה מוקסם ×ĸל ידי ה×Ēמקחו×Ē מטורפ×Ē ו×Ļ×ĸקו×Ē של ספקים לפרסם א×Ē היומי שלהם מ×Ļיאו×Ē. מס×ĸדו×Ē כמו Hashipudia הם מקום מ×Ļוין לט×ĸום מאכלים מסור×Ēיים של ירושלים, כגון בשר ×Ļלוי, חומוס טרי ופי×Ēו×Ē.

ב×ĸיר ה×ĸ×Ēיקה, ל×Ēפוס לחם טרי מכוסה ז×ĸ×Ēר (×Ē×ĸרוב×Ē של ×Ēבלינים מקומיים הכוללים ז×ĸ×Ēר, סומאק ושומשום) או כמה מאפים ט×ĸים מ×ĸרבי×Ē ממ×Ēקים ג'×ĸפר. בשכונה האופנ×Ēי×Ē של בקה, הפופולארי×Ē בקרב משפחו×Ē מקומיו×Ē ×Ļ×ĸירו×Ē וקלו×Ē לגישה מן ה×ĸיר ה×ĸ×Ēיקה, יש מקומו×Ē רבים וט×ĸימים ×ĸל הדשא הראשי, רחוב ×ĸמק רפאים

מ×Ēקנים כמו כיסאו×Ē גבוהים אינם ×Ēמיד זמינים במס×ĸדו×Ē בירושלים, אבל הילדים שלך מובטחים לה×Ēקבל בברכה ול×ĸ×Ēים קרובו×Ē מטור×Ŗ ×ĸל ידי waitstaff.

מ×Ēי ללכ×Ē

הזמנים הטובים ביו×Ēר לביקור בירושלים הם באביב (בסו×Ŗ מר×Ĩ ×ĸד סו×Ŗ מאי) ובס×Ēיו (סו×Ŗ ספטמבר ו×ĸד ×Ēחיל×Ē נובמבר). הקי×Ĩ יכול להיו×Ē חם מאוד, ל×ĸ×Ēים קרובו×Ē מה שהופך או×Ēו קשה ל×ĸשו×Ē פ×ĸילויו×Ē חו×Ļו×Ē, החור×Ŗ הוא קר ולפ×ĸמים גשום, אם כי זה הרבה פחו×Ē יקר ללכ×Ē אז. במהלך החגים היהודיים, הנו×Ļריים והמוסלמיים המשמ×ĸו×Ēיים, ה×ĸיר יכולה להגי×ĸ ×Ļפופה ומחירים לינה בדרך כלל גבוהים יו×Ēר.

דִיוÖŧר

מלונו×Ē ירושלים וב×Ēי מלון B & B הם בדרך כלל ידידו×Ēיים למשפחה ול×ĸ×Ēים קרובו×Ē כוללים מזנוני ארוח×Ē בוקר מ×ĸולים במחירים שלהם.מלונו×Ē מפוארים כמו King David Hotel ו- YMCA Three Arches Hotel מ×Ļי×ĸים שירו×Ēים כמו ×ĸריסו×Ē, בריכו×Ē ושירו×Ēי שמרטפו×Ē, ב×ĸוד שבמקומו×Ē קטנים יו×Ēר כמו בי×Ē קטן בבאקה הם יקרים יו×Ēר אך ×ĸדיין מספקים שירו×Ēים רבים לילדים.

איך להס×Ēובב

יש י×Ēרונו×Ē וחסרונו×Ē להשכר×Ē רכב ל×ĸומ×Ē שימוש ב×Ēחבורה ×Ļיבורי×Ē ×ĸם ילדים בירושלים. מ×ĸרכ×Ē האוטובוס והרכב×Ē הקלה ב×Ēוך ה×ĸיר היא די מקיפה, אבל זה כאוטי ומזרחי למדי ב×ĸי×Ēוי שלה (כלומר ל×ĸ×Ēים קרובו×Ē לא ×ĸל לוח הזמנים). דברים כמו לחכו×Ē ב×Ēור ול×Ē×Ē לאנשים לרד×Ē הראשון ל×ĸ×Ēים קרובו×Ē לא יקרה, כדי להיו×Ē מוכן להיו×Ē ×Ēקי×Ŗ. מכוני×Ē מאפ׊ר×Ē לך גמישו×Ē וגישה קלה יו×Ēר לטיולים ×Ļד מחו×Ĩ ל×ĸיר, אך × ×Ēיבים ×Ļרים וחוסר חניה יכול ל×ĸשו×Ē ×ĸבור נסי×ĸה מלחי×Ĩ. ה×ĸיר ה×ĸ×Ēיקה, בה ממוקמים הרבה א×Ēרי המראו×Ē הגדולים, היא כולה הולכי רגל. פשרה טובה היא להש×Ēמ׊ ×Ēחבורה ×Ļיבורי×Ē הליכה ×ĸל רוב הדברים ב×ĸיר לקח×Ē מוני×Ē במיד×Ē ה×Ļורך.

אם א×Ēה נוס×ĸ ×ĸם ×Ēינוק או פ×ĸוט מי ×Ļריך לשא×Ē, ההימור הטוב ביו×Ēר שלך הוא נושא או קל×ĸ, ואחריו קלפה מטריה קל כי ני×Ēן לקפל בקלו×Ē. בירושלים, ב×ĸיקר ב×ĸיר ה×ĸ×Ēיקה, יש מדרגו×Ē רבו×Ē ושבילים מרו×Ļפים שאינם יכולים לנוח ×ĸם כסא גלגלים גדול. בשכונו×Ē נוספו×Ē מן ה×ĸיר ה×ĸ×Ēיקה, כסא גלגלים רגיל הוא בסדר.

פ×Ēק ×ĸל בטיחו×Ē

ביקור במזרח ה×Ēיכון ×ĸשוי ל×Ē×Ē למשפחו×Ē הפסקה מסוימ×Ē בשל חששו×Ē בטיחו×Ēיים אפשריים. ירושלים, ×ĸם זא×Ē, היא מקום בטוח לבקר ×ĸם המשפחה שלך ב×Ēנאי ׊א×Ēה לנקוט כמה אמ×Ļ×ĸי זהירו×Ē. פ׊×ĸ רחוב הוא לא דאגה גדולה, אבל להיו×Ē פרואקטיבי×Ē ולשמור פריטים כמו דרכונים ארנקים במקום בטוח. ל×ĸדכונים ×ĸל המ×Ļב הביטחוני במקומו×Ē קדושים כמו הר הבי×Ē / אל-חראם א-שרי×Ŗ, בדקו ×ĸם לינה או מדריכים מקומיים לגבי ההי×Ēכנו×Ē של ביקור באו×Ēו יום. אם יש לך ילדים גדולים יו×Ēר, יי×Ēכן ׊×Ēר×Ļה להודי×ĸ ​​להם כי הם יראו הרבה ביטחון וחיילים חמושים ברחבי ה×ĸיר, ל×ĸ×Ēים קרובו×Ē נושא×Ē אקדחים גדולים. להיו×Ē מוכן לשים א×Ē ה×Ēיקים שלך באמ×Ļ×ĸו×Ē בדיקו×Ē אבטחה במקומו×Ē רבים, כמו ×Ēחנ×Ē האוטובוס המרכזי×Ē.

.

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close