נו×Ŗ ה×ĸיר הדינמי של סיאול: סיור אדריכלי דרך הבירה הדרום קוריאני×Ē

נו×Ŗ ה×ĸיר הדינמי של סיאול: סיור אדריכלי דרך הבירה הדרום קוריאני×Ē

בלב ליבה של סיאול ×ĸוד×Ŗ ×ĸילי הוא מקבל מהפך. ×ĸרים אחרו×Ē אולי הרסו א×Ē המבנה של 1970, אבל מ×Ēכננים ×ĸירוניים בבירה של דרום קוריאה יש ×Ēוכניו×Ē יו×Ēר ירוק, באופן מכרי×ĸ, ירוק יו×Ēר.

ברוח קו ההרים הגבוה של ניו יורק בניו יורק, סיאול ×Ēשיק א×Ē הסקייגרדן שלה ב -2017. זהו הסדרה האחרונה בסדר×Ē פרויקטים אדריכליים וארכיטקטוניים נו×ĸזים, שסימנו א×Ē המטרופולין ה×Ēוסס הזה של 10 מיליון איש כמקום ל×Ļפו×Ē בו כשזה מגי×ĸ ל×ĸי×Ļוב של ×ĸי×Ļוב-מוד×ĸ, אנשים במרכז ה×ĸיר המאה ה -21.

לפני שישים וחמש שנה, כאשר סיאול שכב בהריסו×Ē לאחר מלחמ×Ē קוריאה, שינוי כזה היה מ×ĸבר לחלומו×Ē הפרו×ĸים ביו×Ēר של האנשים. ה×ĸדיפו×Ē אז הי×Ēה לבנו×Ē מחדש - מהר. ה×Ēו×Ļאו×Ē היו רחוקו×Ē מלהיו×Ē יפו×Ē, אבל שימשו א×Ē מטר×Ēן. סיאול הי×Ēה חדר הדוודים של הנס הכלכלי של דרום קוריאה, ×ĸיר ללא הפסקה, שחו×Ļה בה כבישים ×Ē×Ē-קרק×ĸיים וכבישים מהירים, ו×ĸובדיה שוכנו ב×ĸיקר בקוביו×Ē מגורים ×Ēוססו×Ē ולא יפו×Ē. אירוח אולימפיאד×Ē הקי×Ĩ של 1988 וא×Ē מונדיאל 2002 סיפקה א×Ē הדחיפה ל×Ēכנון ה×ĸיר יו×Ēר דמיון אבל ב×ĸיקר הביא סיאול השג×Ē ספורט חדש stadia וכמה פארקים הרבה ×Ļורך.

פארקי מים

הרג×ĸ המרכזי הגי×ĸ בשנ×Ē 2003 כאשר לי מיונג באק, אז רא׊ ה×ĸיר של סיאול ולאחר מכן להיו×Ē נשיא המדינה, ירוק מואר ×Ēוכני×Ē רב מיליון זכ×Ēה להרוס 5.6 ק"מ למ×Ēוח של כביש מהיר לא הרחק מדרום ארמון הקיסרי Gyeongbokgung .

מ×Ēח×Ē לבטון שבכביש המהיר ניהלו א×Ē מסלולו של ה×Ļ'אונג-גיי-×Ļ'ון, נחל קבור בשנו×Ē השישים המאוחרו×Ē, כשה×Ēפ×Ēחו×Ē וזיהום מ׊×Ēוללים הפכו או×Ēו ל×ĸין. ׊נ×Ēיים לאחר מכן, הכביש המהיר × ×ĸלם, והוחל×Ŗ ×ĸל ידי נחל וטהור זורם ליד טיילו×Ē מ×Ēפ×Ēל ×Ēח×Ē גשרים אבן היסטורי×Ē משוחזר×Ē.

ח×Ēיכו×Ē של י×Ļירו×Ē אמנו×Ē ×Ļיבוריו×Ē, כולל מ×ĸרבול×Ē ורודה וכחול ×ĸנקי×Ē אביב ×ĸל ידי קלאס אולדנבורג ו Coosje ואן Bruggen, היו גם חלק ב×ĸי×Ļוב. ה×Ļיבור אהב או×Ēו והפרויקט זכה לה×Ļלחה להחזר×Ē ר×Ļו×ĸ×Ē טב×ĸ למרכז ה×ĸיר, כמו גם לקירור הטב×ĸי של השטח ולהקטנ×Ē ×Ēנו×ĸ×Ē הרכב באופן דרמטי.

בשנ×Ē 2010, ×Ēח×Ē הנושא של "×ĸי×Ļוב לכל", סיאול לקח ×ĸל המ×ĸטפ×Ē של ה×ĸולם ×ĸי×Ļוב ההון. באו×Ēה שנה הוא מונה ה×ĸיר אונסקו של ×ĸי×Ļוב. ברחבי ה×ĸיר, מאו×Ē פרויקטים דמיוניים ריכו א×Ē הבטון של סיאול וק×Ļוו×Ē פלדה.

הכבישים המהירים שהש×Ēר×ĸו לאורך שני ×Ļדי נהר האן לא יכלו להיסח×Ŗ בקלו×Ē, אבל הפארקים ׊מ×Ēח×Ēים שודרגו. מפ×ĸל סינון מים ישן ×ĸל סוניו, הפך, סינדרלה, ל×Ēוך נווה מדבר גן ×ĸטור×Ē הפרסים. קומפלקס הבידור ×ĸ×Ēידני כמה סביט הכ×Ēר איים מלאכו×Ēיים ×Ļפים ליד גשר באנפו, שהפך בלילה ×ĸל ידי מזרקה המואר×Ē ב×Ļב×ĸי ק׊×Ē ׊×Ļולפו מ×Ēוך הקורו×Ē אל ×Ēוך הנהר.

פרויקטים של ×Ēכנון ׊אפ×Ēני

שני פרויקטים מרכזיים שה×Ēחילו באו×Ēה ×Ēקופה היו כה ׊אפ×Ēניים ×ĸד שיידרשו ×ĸוד כמה שנים ×ĸד שיושלמו. סיימה בשנ×Ē 2014, א×Ē הח×Ēימה ה×ĸי×Ļוב הייחודי של דאם Zaha חדיד המנוח נראה מיד ב Dongdaemun ×ĸי×Ļוב פלאזה & פארק. מחויב כמו הבניין הגדול ביו×Ēר ב×ĸולם טיפוסי, ונראה יו×Ēר כמו חללי×Ē ×ĸנק מא׊ר כנס, ×Ē×ĸרוכה ומרכז קניו×Ē, המבנה curvaceous מ×Ļופה ×ĸם 45,000 לוחו×Ē אלומיניום, ו זוהר מנורו×Ē LED פו×ĸם.

סביבו חדיד היה נו×Ŗ מרהיב, מ×Ēגלגל, המשלב קט×ĸים מ×Ēולדו×Ē האזור, כולל שרידי חומו×Ē ה×ĸיר של סיאול מהמאה ה -15 וא×Ļטדיון הספורט של 1925 ׊פ×ĸם כבש א×Ē המקום. זהו אחד המבנים המר×Ēקים ביו×Ēר של סיאול.

כמו כן, ה×Ļהרה אדריכלי×Ē מודגש הוא החדש של ה×ĸיר סיאול הול נפ×Ēח בשנ×Ē 2013. ה×ĸי×Ļוב מבוסס ×ĸל שולי הגג של בי×Ē קוריאני מסור×Ēי, המספקים ×Ļל. אבל אם א×Ēה לא יוד×ĸ א×Ē זה, א×Ēה ×ĸשוי לחשוב ×ĸל מבנה זכוכי×Ē דומה יו×Ēר גל ×ĸנק, קפוא כפי שהוא ×ĸומד לקרוס ×ĸל לש×ĸבר 1926 וינטאג ה×ĸירייה (×ĸכשיו ספריה).

בפנים, הלובי של הבניין הידידו×Ēי של המלון מ×Ēגאה בגן אנכי ה×ĸולה בשב×ĸ קומו×Ē והוא ×Ēלוי ×ĸם למ×ĸלה מ -70,000 ×Ļמחים ב -14 מינים שונים. מ×ĸל הלובי גם מ׊×Ēלשל×Ē ג'יון סו-×Ļ'ון מטה אפוס: SeoBeol - אשכול ×ĸנק של מאו×Ē שטחים שקופים המסמלים א×Ē הדינמיו×Ē של סיאול.

מגדלים ומגדלי דאיה

מכל רחבי ה×ĸיר, קשה להחמי×Ĩ א×Ē הסנפירים המ×Ēחדדים של מגדל לוטה ה×ĸולמי, הבניין השישי בגובהו ב×ĸולם, שגובהו 555 מטר לשמים. הקומה 122 של מגדל זה מלוטש, ׊×Ēוכנן ×ĸל ידי קוהן פדרסן פוקס Associates, יהיה המקום הטוב ביו×Ēר לקח×Ē טאטא אדריכלי מלא של סיאול כאשר הקומו×Ē ה×ĸליונו×Ē הושלמו, ככל הנראה ×ĸד סו×Ŗ ׊נ×Ē 2016. א×Ēה כבר יכול לבקר א×Ē קניון ×ĸנק, אולם קונ×Ļרטים ל -2000 מושבים, קולנו×ĸ רב-×Ēכלי×Ēי ואקווריום ׊מ×Ļי×ĸה א×Ē המנהרה הארוכה ביו×Ēר של דרום קוריאה למים מ×Ēוקים ומנהרה ראשוני×Ē מ×Ēח×Ē למים הנ×ĸו×Ē.

×ĸד אפריל 2017, כמ×ĸט 1 ק"מ ארוכה של הכביש המהיר של ליד ×Ēחנ×Ē סיאול יש×Ēנה לפלטפורמה 17m גבוה שבו ×ĸ×Ļים, שיחים ופרחים יש×Ēלו לי×Ļור arboretum של מינים מקומיים. הסקייגרדן יכלול גם ב×Ēי קפה, חנויו×Ē פרחים, שווקי רחוב, ספרייה וחממו×Ē.כדי להפוך א×Ē אחד המקומו×Ē הפוטוגניים ביו×Ēר ב×ĸיר מאוד ידידו×Ēי×Ē מאוד Instargram, הפארק יהיה חינם Wi-Fi - כמו כל המרחבים ה×Ļיבוריים ב×ĸיר (כולל אוטובוסים ו×Ēח×Ēיו×Ē) ×Ēח×Ē ×Ēוכני×Ē רא׊ ה×ĸיר סיאול דיגיטל .

מחפש משהו מקורי? בואו המקומיים Lonely Planet להכיר לך לשכונו×Ē up-and- הקרובים ברחבי ה×ĸולם ×ĸם ×Ēרבויו×Ē קולינריו×Ē אמנו×Ēי×Ē ייחודי×Ē.

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add