מ×Ļיא×Ē הק×Ļב הקריבי: מדריך מוסיקלי של הרפובליקה הדומיניקני×Ē

מ×Ļיא×Ē הק×Ļב הקריבי: מדריך מוסיקלי של הרפובליקה הדומיניקני×Ē

ברפובליקה הדומיניקני×Ē האוויר פולט פ×ĸימו×Ē נמר×Ļו×Ē, מנגינו×Ē מ×Ēפו×Ļ×Ļו×Ē מחלונו×Ē מכוני×Ē פ×Ēוחים ונסחפו×Ē לרחובו×Ē מבארים של שכונו×Ē. אפילו כיכרו×Ē ×Ļיבוריו×Ē משמשו×Ē כר×Ļפו×Ē ריקודים נוחו×Ē: אנשים מחליקים ×ĸל המדרכה, כמו בסוכנים מנגנים מנגינו×Ē רומנטיו×Ē איטיו×Ē, רומנטיו×Ē או מכשירי רדיו מקומיים ×ĸם הלהיטים החדשים ביו×Ēר.

מקום הולד×Ēו של מרנגה ו באכטה ו אלו×Ŗ פ×ĸיל של ז 'אנרים פופולריים אחרים כגון סלסה ו רג, האר×Ĩ הזא×Ē ×ĸובר×Ē לק×Ļב משלה.

מרנגה: מורש×Ē לאומי×Ē

המירנגה היא המוסיקה הלאומי×Ē של הרפובליקה הדומיניקני×Ē, וא×Ēה מ×Ēקשה למ×Ļוא חלק מהמדינה שבה אנשים לא מ×Ēלהבים בה בה×Ēלהבו×Ē כאבן בוחן ×Ēרבו×Ēי×Ē. מקורו בכפר הכפרי הדומיניקני ב×Ļורה המוכר×Ē כיום מרנגה טיפו, והוא שילב שלושה כלים מסור×Ēיים: טמבורה (×Ēו×Ŗ דו-×Ļדדי), האקורדיון והאקדמון güira, כלי הקשה מקומי.

לפני 1930, מרנגה נחשבה פ×ĸילו×Ē לא מנומנם, ברמה נמוכה; אולם כאשר נכנס הדיקטטור רפאל טרוחיו ל×Ēפקידו, הוא ה×Ļיג א×Ē המרנגה בסלונים ובמסיבו×Ē של החברה הדומיניקני×Ē האריסטוקרטי×Ē, וחיזק א×Ē מקומה כמנגינה הלאומי×Ē והריקוד האר×Ļי×Ē. טרוחיו הזמין שירים רבים שהכשירו א×Ē כישורי המנהיגו×Ē שלו, א×Ē מ×ĸלו×Ēיו של מפלג×Ēו הפוליטי×Ē וא×Ē האטרקטיביו×Ē האישי×Ē שלו, ול×ĸ×Ēים קרובו×Ē הוא המלי×Ĩ ​​×ĸל כך שהמרנגו ייכלל ברפרטואר המוסיקלי של כל אירו×ĸ בחסו×Ē המדינה. לאחר מו×Ēו בשנ×Ē 1961, מרנגה ×ĸשה ×Ēפני×Ē ×ĸכשווי×Ē, ×ĸם רבים מן השמו×Ē הגדולים ביו×Ēר ב×ĸץק נוט×Ŗ א×Ē הסגנון המסור×Ēי למדי של הדיקטטור ×ĸבור חלופו×Ē יו×Ēר חושני, חושני. כיום, שלושה סוגים ×ĸיקריים של merengue לשלוט ×ĸל גלי הא×Ēר: merengue típico (הידו×ĸ גם בשם "פריקו', או' ×Ēוכי קרו×ĸ '), מרנגה גדולה הלהקה וא×Ē merengue גיטרה.

הבכטה: בן דודו ה×Ļ×ĸיר של מרנגה

ב×ĸוד merengue הוא מו×ĸד×Ŗ הישן, א×Ē bachata רומנטי×Ē ללא ×Ēקנה ×ĸולה במהירו×Ē הפופולריו×Ē נ׊מ×ĸ×Ē בדרך כלל ברחבי האר×Ĩ. בא×Ļ'אטה ה×Ēרחש בשנים שלאחר מו×Ēו של טרוחיו, קורבן של מדיניו×Ē ה×Ļנזורה החריפה שלו, ׊×ĸלה מן השכונו×Ē הדומיניקניו×Ē ה×ĸניו×Ē ביו×Ēר. למ×ĸשה, השם באכטה הוטל למ×ĸשה כקט×ĸ, בה×Ēייחסו למו×Ļא ה×Ļנו×ĸ של המוסיקה וחוסר הכבוד שלה. למרו×Ē ×Ēחיל×Ēו האיטי×Ē, ארב×ĸה ×Ļ×ĸדים לנ×Ļח ×ĸכשיו אחד הסגנונו×Ē הפופולריים ביו×Ēר של מוסיקה בכל אמריקה הלטיני×Ē.

×Ēגרום לזה לקרו×Ē

בטח, ×Ēוכלו למ×Ļוא מוזיקה במו×ĸדונים וברים של סנטו דומינגו או סנטיאגו, אבל ×ĸבור ט×ĸם דומיניקני ייחודי יו×Ēר, לנסו×Ē א×Ē חנו×Ē הנוחו×Ē המקומי×Ē, או יו×Ēר טוב, לשטו×Ŗ א×Ē המכוני×Ē; הדומיניקנים שיכללו א×Ē אמנו×Ē הפיכ×Ē השליחויו×Ē האר×Ļיו×Ē ל×Ēוך לילה גדול ב×ĸיר. אם א×Ēם מחפשים להוסי×Ŗ טוויסט של ההיסטוריה לחוויה, א×Ēה יכול אפילו לרקוד א×Ē זה במנזר קולוניאלי ישן.

קולמדוס

בכל רחבי הרפובליקה הדומיניקני×Ē, ×Ēוכלו למ×Ļוא ברים קטנים / חנויו×Ē נוחו×Ē dotting ברחובו×Ē השכונה - זה הדומיניקני המפורסם קולמאדו, מרכז החיים החבר×Ēיים של המדינה. פטרונים נשפכים ×ĸל המדרכה, מנגנים דומינו ומפזרים משקאו×Ē מבוססי רום, וכל זא×Ē בזמן שהטלוויזיה מ×Ļיגה א×Ē משחק הבייסבול החשוב ביו×Ēר של היום. אלה חנויו×Ē ×Ļנו×ĸ ל×ĸ×Ēים קרובו×Ē לקח×Ē א×Ē זה חרי×Ĩ בלילה, פי×Ļו×Ĩ merengue ו bachata מ רמקולים כבדים, ו, בהכרח, ׊ם יש מוסיקה, יהיו ריקודים. ×ĸ×Ļור ×ĸל ידי לנ×ĸר א×Ē נו×Ļה הזנב שלך ב×Ļורה דומיניקני×Ē אמי×Ēי×Ē (ולקח×Ē כמה סחורו×Ē במזווה בזמן ׊א×Ēה ×ĸל זה).

×Ē×ĸבדו או×Ēו במכונ×Ē הכביסה

במהלך היום, לשטו×Ŗ א×Ē המכוני×Ē היא מקום פופולרי להירג×ĸ ×ĸם בירה Presidente קר ולשוחח ×ĸם חברים, אבל בלילה האורו×Ē לרד×Ē, המוסיקה נהיה חזק, וזה הזמן להראו×Ē א×Ē כישורי הריקוד. נסה א×Ē Terraza Olimpica ב Santo Domingo, נקודה פופולארי×Ē הכולל×Ē להקה חיה המ×Ēמחה merengue ו bachata, אבל יש הרבה שטיפו×Ē רכב לבחירה מכל רחבי האר×Ĩ. כמו פ×Ēק, כ×Ēמים אלה הם די רחוק מן המסלול מכו×Ē ול×ĸ×Ēים קרובו×Ē דורשים מוני×Ē להגי×ĸ; לשוחח ×ĸם כמה המקומיים ב colmados או במלון שלך כדי לקבל א×Ē רזה ×ĸל איפה המסיבה קורה.

גרופו בוני, בח×Ļר סן פרנסיסקו

אם א×Ēה במקרה בסנטו דומינגו ביום ראשון בלילה, ×ĸקוב אחר המוסיקה למופ×ĸ "גרופו בוני" בהריסו×Ē סן פרנסיסקו במושבה זונה. אנשים באים מכל רחבי ה×ĸיר לש×Ēו×Ē ולרקוד כדי merengue, bachata, סלסה, וקובני בÖŧÖĩן, ורבים אפילו להביא כלים משלהם ל×Ēרום הכי×Ŗ. הבמה יושב×Ē למרגלו×Ē המנזר המ×Ēפורר, שנבנה במקור בשנ×Ē 1508, המשמש רק×ĸ דרמטי לחגיגו×Ē. המסיבה מ×Ēחילה בש×ĸה 5:00 וממשיכה ×ĸד ב×ĸרך 10, והיא חופשי×Ē לכל המש×Ē×Ēפים; הקפד לבוא מוקדם אם א×Ēה רו×Ļה ל×Ēפוס מושב. ספקים מקומיים נמ×Ļאים בא×Ēר מכיר×Ē בירה קרה ואוכל רחוב חם, א×Ēה ×Ļריך ק×Ļ×Ē כיבוד לאחר חי×Ēוך השטיח ×ĸל רחב×Ē הריקודים.

Merengue ו הקאריביים מק×Ļבים פסטיבל

מסור×Ē החל מ׊נ×Ē 1967, השנ×Ēי של סנטו דומינגו השנ×Ēי Merengue & הקאריביים פסטיבל המק×Ļבים הוא חגיגה מכה מחו×Ĩ לריקוד הלאומי של המדינה, המ×Ļי×ĸ א×Ē אח×Ē ההזדמנויו×Ē הטובו×Ē ביו×Ēר ללמוד ×ĸל ההיסטוריה המוסיקה הדומיניקני×Ē ולראו×Ē א×Ē זה בפ×ĸולה. המסיבה מ×Ēרחש×Ē ×ĸל ה×ĸיר malecón, טייל×Ē כי מגבה ×ĸד הים הקריבי, אבל זה ל×ĸ×Ēים קרובו×Ē נושא×Ē ברחובו×Ē השכנים של Zona קולוניאלי×Ē וברים ומו×ĸדונים של סנטו דומינגו המרכזי. האירו×ĸ מ×Ēוזמן בדרך כלל באוגוסט או בספטמבר והוא די פופולרי; הקפד להזמין א×Ē המלון מרא׊. אם א×Ēה מ×Ēג×ĸג×ĸ ההזדמנו×Ē שלך לנסו×Ē א×Ē המהלכים שלך סנטו דומינגו, DR גם מארח פסטיבל אחו×Ē בפוארטו פלטה.

ביילי פרימן נץ×ĸ לרפובליקה הדומיניקני×Ē ×ĸם ×Ēמיכה של הרפובליקה הדומיניקני×Ē משרד ה×Ēיירו×Ē (godominicanrepublic.com). Lonely Planet ×Ēורמים לא מקבלים freebies ×Ēמור×Ē כיסוי חיובי.

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close