או×Ļרו×Ē של הרחובו×Ē האחוריים: מיטב חנויו×Ē האומנו×Ē של ונ×Ļיה - Lonely Planet

או×Ļרו×Ē של הרחובו×Ē האחוריים: מיטב חנויו×Ē האומנו×Ē של ונ×Ļיה - Lonely Planet

הברק של ימי ה×Ēהילה של ונ×Ļיה ×ĸדיין זורח באטלייר שבו ב×ĸלי מלאכה ונשים שומרים ×ĸל מסור×Ē ב×Ē מאו×Ē שנים. זכוכי×Ē מוראנו מפורסם, בדים Bevilacqua ו ×Ēחרה Burano הם רק הה×Ēחלה: מלאכ×Ē יד יו×Ļא×Ē דופן יו×Ēר, כולל נייר שיש, הדפס×Ē בלוק, סנדלר ה×ĸידו וא×Ē ×Ēכשיטים פיסוליים גם ל×ĸשו×Ē קניו×Ē כאן חינוך.

בין אם א×Ēה בשוק מזכר×Ē קרנבל, כמה כלי זכוכי×Ē מ×ĸורר קנאה או רק רו×Ļה ל×Ļפו×Ē אומנים מקומיים ב×ĸבודה, פג×ĸ באטמוספירה backstreets של ונ×Ļיה להשראה מסנוור.

מסכו×Ē ונ×Ļיאניו×Ē ומלאכו×Ē נייר

המסור×Ē של ונ×Ļיה של מלאכ×Ē יד החלה במאה ה -14 כחלק מ×Ē×ĸשיי×Ē המו"לו×Ē המ×Ēפ×Ēח×Ē של ה×ĸיר. מאז טכניקו×Ē מסור×Ēיו×Ē אלה לקחו ×ĸל החיים שלהם באולפנים כגון Cárte איפה מאסטרה רוזאנה קורו יו×Ļר×Ē קופסאו×Ē ×Ēכשיטים ו×Ēיקים ×ĸכשוויים חד-פ×ĸמיים מ×Ēוך ניירו×Ē שישים המנ×Ļ× ×Ļים כמו הלגונה ×ĸ×Ļמה. ×ĸל האי של ג'ודקה, פרננדו די מאסונה הופך נייר מ×ĸוטר ביד למנורו×Ē ב×Ļור×Ē קרטבנזיה. ב×ĸוד ב Dorsoduro, פאולו Olbi יו×Ļר ×ĸ×Ēונים ב×ĸבוד×Ē יד ומכ×Ēבים אחרים באמ×Ļ×ĸו×Ē נייר כבד משקל כריכו×Ē ×ĸור מ×ĸודן.

מיו×Ļר ×ĸם ×ĸיס×Ē נייר, gesso ו מוזהב, מסכו×Ē קרנבל ונ×Ļיה הם גם חלק זה מסור×Ē מפואר×Ē. בחר א×Ē ×ĸ×Ļמך מ×Ēוך מבחר של סגנונו×Ē איקוני, כולל הרופא מגיפה ארוך הא×Ŗ וא×Ē החניכה cockettish בקה מקאנה.

זכוכי×Ē מוראנו: סגנונו×Ē ח×Ēימה וי×Ļירו×Ē ×ĸכשוויו×Ē

זכוכי×Ē מנופח×Ē, מכו×Ē ומו×Ļקו×Ē היא ×Ļור×Ē האמנו×Ē המפורסמ×Ē ביו×Ēר של ונ×Ļיה, וזכוכי×Ē מוראנו אמי×Ēי×Ē היא או×Ļר ראוי לקח×Ē הבי×Ēה. הוונ×Ļיאנים ×ĸובדים בזכוכי×Ē מאז המאה ה×ĸשירי×Ē, אם כי סיכוני א׊ מאוחר יו×Ēר הני×ĸו א×Ē המ×ĸבר של הכבשנים של ה×ĸיר לאי מוראנו. היום, לאורך פונדמנטה דה פטריי של מוראנו, נשמרו×Ē מסורו×Ē בגבי×ĸים המכונפים של סזאר טופולו וחרוזי הזכוכי×Ē המוארים של דוויד פנסו, ב×ĸוד ×ĸי×Ļובי זכוכי×Ē מודרניים מרשימים ×ĸל ידי נאסון מורטי באלייל, מרינה סוזאנה ץנט ווניני שומרים ×ĸל כלי השיט הנ×ĸים קדימה.

הקונה להיזהר

קונסור×Ļיו Promovetro מוראנו, א׊ר מקדם זכוכי×Ē מוראנו מיי×Ļג יו×Ēר מ -50 אומנים, מ×ĸריך כי רק 30% מכוס נמכר בוונ×Ļיה או×Ēנטי. כדי לוודא ׊א×Ēה הולך הבי×Ēה ×ĸם ה×ĸסקה האמי×Ēי×Ē, ב×Ļ×ĸ א×Ē הטיפים הפשוטים הבאים:

  • חפשו ×ĸי×Ļובים מקוריים כמו כל אומן זכוכי×Ē המפ×ĸל יש סגנון הח×Ēימה ו×ĸובד קשה לחדש.
  • חפשו א×Ē סימן זכוכי×Ē מורנו, אבל גם להיו×Ē מוד×ĸים לכך זכוכי×Ē Murano רבים אינם חלק מן ה×Ēוכני×Ē.
  • שאל ×ĸל המקור של כל פיסה. מוכרים או×Ēנטי ×Ļריך להיו×Ē מסוגל להגיד לך א×Ē השם של glassmaker או מפ×ĸל זה בא.
  • הימנ×ĸ חנויו×Ē ×ĸם "מכירה" סימנים ולקבל אמי×Ēי ×ĸל המחיר. אמנם לא כל זכוכי×Ē מוראנו ×ĸלויו×Ē מאו×Ē יורו, סחורו×Ē ב×ĸבוד×Ē יד מ×ĸו×Ļב באמ×Ļ×ĸו×Ē ׊×ĸו×Ē של ×ĸבודה לא מגי×ĸים במחיר מ×Ļיאה במר×Ē×Ŗ.

בדים מדהימים

כל מה ׊×ĸומד זמן רב מספיק ב×ĸיר הזא×Ē ×ĸלול בסופו של דבר לה×Ēנפ×Ĩ, גדילים ומרופדים. ×Ēחרה ונ×Ļיאני×Ē הי×Ēה אופנ×Ē חובה במשך מאו×Ē שנים, כפי ׊מ×Ļיין מוראנו דל ברלו, ב×ĸוד החברו×Ē הנוד×ĸו×Ē בוילקווה ורובלי ×ĸדיין מארגו×Ē בדים קטיפה ודמשק לאריסטוקרטים ולסלבריטאים. אבל המאסטר המודרני של הטקסטיל הבוהמי הוונ×Ļיאני הוא Fortuny, א׊ר ה×Ē×Ļוגה ×ĸל ג 'ודקה כולל חו×Ēם חו×Ēמ×Ē ביד ו-שמלו×Ē בסגנון Delphi המודרני×Ē שלה נו×Ļ×Ļים ×ĸדיין מיו×Ļרים ×ĸל ידי ונ×Ļיה סטודיום.

אין ×ĸוד 5000 נולים ב×ĸיר או קבו×Ļו×Ē של ×Ēחרים ×ĸל האי בוראנו, אבל כמה אולפנים בל×ĸדי ×ĸדיין ×ĸובד בדרכים הישנו×Ē. בדים ייחודיים של ×Ļ 'יארסטלה Cattana של כו×Ēנה ו-פ׊×Ēן אקארד מורכבים ×ĸל handloom 3m רחב; מ×ĸילי הקטיפה של פיורלה מודפסים ביד ×ĸם גולגלו×Ē כס×Ŗ; הקש×Ēו×Ē ב×Ļב×ĸי הקש×Ē של וירג'יניה פריו מגי×ĸו×Ē לקשמיר דו-רומנטי ייחודי; אמיליה די Ammendola ו×Ļוו×Ēה של lacemakers המקומי ×ĸדיין ליי×Ļר חד פ×ĸמי bedlinens, מפו×Ē שולחן ו ר×Ļים ×ĸם מיטב ×Ēחרה המפרט.

מ×Ļא א×Ē זוג מושלם של × ×ĸליים

למרו×Ē המסור×Ē של טוסקנה של ×ĸור הוא מפורסם יו×Ēר, סדנאו×Ē ונטו ליי×Ļר מ×ĸל 45 מיליון זוגו×Ē × ×ĸליים מדי שנה. לא מפ×Ēי×ĸ באמ×Ē, כמו הנ×ĸליים היו גורם ל×ĸורר כאן מאז המאה ה -18, כאשר × ×ĸרו×Ē ×ĸובדו×Ē stalked בסו×Ŗ מו×Ļל של פונטה delle Tette ב 30cm גבוהה שלהם zampe (רגל של פיל) פלטפורמו×Ē. Palazzo Mocenigo יש כמה זוגו×Ē באוס×Ŗ שלהם נו×ĸז של אופנה היסטורי×Ē.

גובה ה×ĸקבים כבר לא יכול להיו×Ē נושא חם כל כך, אבל ×ĸי×Ļובים מקוריים, ×ĸור נדיר ו×Ēפיר×Ē יד bespoke הם ×ĸדיין מקב×ĸ המשרד של ונ×Ļיאני calegher (סנדלרים) כגון דניאלה גזו, גבריאל גמינר וג'ובנה זאנלה. דניאלה, א׊ר רק ×ĸושה סדר, למד ×Ēח×Ē הסנדלר הראשי רולנדו סגלן לפני הש×Ēלטו×Ē ×ĸל atelier שלו, ב×ĸוד גבריאל מושחז מלאכה שלה הרמס וג 'ון Lobb. איפה גזו ו Gmeiner הם קלאסיסטים, זאנלה, הב×Ē של זכוכי×Ē מוראנו, יש פץ נו×Ļ×Ĩ יו×Ēר מיי×Ļר × ×ĸליים יו×Ļא דופן, מפוסלים ו crested כמו ×Ļיפורים לגונה. יו×Ēר מ×ĸשי ובמחיר סביר הנ×ĸלה ×ĸור softhette רכה ני×Ēן לקנו×Ē מ Kalimala Cuoiera.

×Ēכשיטים ×ĸם טוויסט ונ×Ļיאני

ב×ĸבר ניסו חוקים להגביל ×Ē×Ļוגו×Ē בולטו×Ē של יהלומים ופנינים ×ĸל חברה ונ×Ļיאני×Ē, ואסרו ×ĸל יי×Ļור אבני חן מזויפו×Ē מ×Ēוך זכוכי×Ē מוראנו ברורה ומבהיקה.הכל ללא הו×ĸיל - ×Ēכשיטי ונ×Ļיאני ×ĸרמומי פשוט חשב×Ēי א×Ē דרכם סביב הב×ĸיה, ליי×Ļר פנינים מ×Ēוך זכוכי×Ē, שרשראו×Ē מ×Ēוך נייר ו fascinators מ×Ēוך נו×Ļו×Ē ו microbeads.

ב×ĸוד א×Ēה ×ĸדיין יכול למ×Ļוא אמייל baroque dadems בזהב ואבנים יקרו×Ē מאסטר ×Ļור×Ŗ Sigfrido Cipolato; מ×ĸ×Ļבי הדם ה×Ļ×ĸירים דניאלה וסטפנו אטומברי מפנים מסור×Ē ×ĸל ראשה ×Ēוך שימוש בפרילין מסור×Ēי (חרוזי זכוכי×Ē) בפיסו×Ē פיסוליו×Ē מ×ĸו×Ļבו×Ē מנחוש×Ē, כס×Ŗ וסגסוגו×Ē מ×Ēכ×Ē. בגלריה של מישל פבאן, בלברינ×Ēו וגואלטי, ני×Ēן למ×Ļוא ×ĸבודו×Ē נוספו×Ē, כגון סיכו×Ē שרשראו×Ē, וטב×ĸו×Ē ׊ר×Ŗ נו×Ļרו×Ē כמו כלניו×Ē ים.

×ĸודכן לאחרונה בספטמבר 2017

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close