הסוד בהונג קונג: חדרי סינגלונג ומנזרים מודרניים

הסוד בהונג קונג: חדרי סינגלונג ומנזרים מודרניים

קשה לשמור ×ĸל משהו בהונג קונג במשך זמן רב. הקירו×Ē בין ×ĸולם ה×ĸולם וה×ĸולם רזים; האנשים שלה נוס×ĸים הרבה פ×ĸמים, והם מדברים בקול רם.

אבל ב×ĸיר יש כמה חוויו×Ē נהדרו×Ē שאינן ידו×ĸו×Ē, בשל ב×ĸיו×Ē נגישו×Ē או פשוט כי הם נשכחו.

אם א×Ēם מחפשים להגי×ĸ מ×Ēח×Ē ל×ĸור של המטרופולין האסיא×Ēי×Ē הזו, הנה כמה מהסודו×Ē האהובים ×ĸלינו בהונג קונג.

סל×ĸים מ×Ēקופ×Ē הדינוזאור

×ĸל אח×Ē מהמקומו×Ē היפים ביו×Ēר של הונג קונג היפהפיים אך לא ידו×ĸה יחסי×Ē למבקרים, ×ĸמודי סל×ĸים וולקניים משושים של סאיקונג הם חלק מ"הונג קונג גלובל גאופארק "(geopark.gov.hk) המוכר ×ĸל ידי אונסק"ו, הכולל ×Ē×Ļורו×Ē סל×ĸ מרהיבו×Ē (וולקניו×Ē ומשק×ĸים) ) מ 140 ×ĸד 400 מיליון שנה. המרשים ביו×Ēר מבחינה גיאולוגי×Ē של אבני החן הוולקניו×Ē ני×Ēן ל×Ļפו×Ē רק מ×Ēוך סירה, ולכן הדרך הטובה ביו×Ēר לראו×Ē או×Ēם היא לה×Ļטר×Ŗ לסיור בסירה או לשכור הספינה שלך.

הסיורים נמשכים כשלוש ׊×ĸו×Ē ומאפשרים לכם לראו×Ē, בטווח קרוב למדי, מגוון של פלאים מפוסלים ×ĸל פני הים - ×ĸרימו×Ē ים מסיביו×Ē, ×Ļוקי סל×ĸים ×Ēלולים, מפר×Ļים מבודדים, ק׊×Ēו×Ē ים, מ×ĸרו×Ē ים. ו×ĸל המרכיבים הגיאולוגיים האלה מוטלים ×ĸמודי סל×ĸ ×ĸם ח×Ēך ב×Ļור×Ē חל×Ē דבש - מסודרים באשכולו×Ē המס×Ēובבים כמו א×Ļב×ĸו×Ē המכוונו×Ē אל השמים, מכסים פני סל×ĸ שלמים כמו ×Ļינורו×Ē של איבר ×ĸנק, או מסודרים ב×Ļורה אקלקטי×Ē כמו מטאפורה ×ĸבור ×ĸירוני הונג קונג. הסל×ĸים החומ×Ļיים ה×ĸשויים סיליקה הם ×Ļהוב זוהר, מה שהופך ×Ēמונו×Ē מדהימו×Ē נגד כחול הים והשמים. ה×Ļב×ĸ הוא גם ייחודי מבחינה גיאולוגי×Ē - ×Ē×Ļורו×Ē דומו×Ē ביו×Ēר ב×ĸולם הם לבה בזל×Ē אפור כהה.

הסיור מ×Ēרחש ב×Ēוך מה שהיה פ×ĸם הר ג×ĸ׊ סופר של מ×ĸל 20 ק"מ קוטר. ×ĸמודו×Ē משושה הם למ×ĸשה לבה ואפר וולקני כי ה×Ēקרר ה×Ēכוו×Ĩ לאחר ה×Ēפר×Ļויו×Ē אלימו×Ē ב×Ēקופ×Ē הקרטיקון. הקירו×Ē של הר הג×ĸ׊ החלול ה×Ēמוטטו, מו×Ēירים דיכאון ×ĸ×Ļום ׊נקרא קלדרה. ×ĸליי×Ē מפלס הים ושחיקה להשלים א×Ē ה×ĸבודה.

מ×ĸרכ×Ē מומל×Ļ×Ē מדריך Geopark (hkr2g.net) יש המל×Ļו×Ē סיור.

קריוקי של בי×Ē ץפר

ב Yau Ma Tei, יי×Ēכן ׊×Ēראה 'מס×ĸדו×Ē' ×ĸם דיוקנאו×Ē זוהר דהוי של נשים מטויחו×Ē ליד הכניסו×Ē שלהם. אלה הם מכוני סינגלונג. Yau Ma Tei, אזור ׊פ×ĸם נוד×ĸ בזכו×Ē מו×ĸדוני הלילה והמו×ĸדונים של המהג'ונג שלו, היה המקום שבו אמנים ני×Ļנים שרו האופרה ברחוב לפני busking היה באופנה. בשנו×Ē ה -70 וה -80 הגי×ĸו מקומו×Ē מוגנים ×ĸם במה ומקלחו×Ē של אורו×Ē חג המולד, כך שהגשמים לא ייפג×ĸו. קומ×Ĩ ×ĸדיין קיים, ×ĸיי×Ŗ אבל אחר×Ē ללא שינוי, מ×Ļי×ĸ ט×ĸם של בידור ×ĸממי מן ה×ĸבר ×ĸידן. בכל חדר יש נגן ×ĸוגב וזמר של זמרים שיכולים לקח×Ē כל דבר מן האופרה הקנטונזי×Ē ל"נגרים".

20 דולר הונג קונג דמי הכניסה קונה לך ×Ēה וכמה בוטנים. לקוחו×Ē מוזמנים לחגוג או×Ēו ×ĸבור 'טיפ' (HK $ 50-100 לשיר) או ל×ĸשו×Ē בקשה שיר (HK $ 50). רוב הפטרונים הם קבו×ĸים - טיפוסים אקץ×Ļנטריים מהשכונה; זקנים ×ĸם ×Ļלוחיו×Ē ויסקי שיוד×ĸים א×Ē כל הגמדים. ב×ĸוד הגברו×Ē יכולו×Ē להופי×ĸ קנאי לפ×ĸמים, לזכור כי רק 60% ×ĸד 80% של "טיפים" נכנס לכיסים שלהם. אז גם אם א×Ēה רק ׊ם אנשים ל×Ļפו×Ē, ל×ĸשו×Ē לשקול tipping כל כמה שירים (min HK $ 20 לכל פטרון); פשוט מקום הכס×Ŗ שלך ב×Ēיבה ליד הבמה. במכון יש פגישו×Ē אחר ה×Ļהריים, אבל אחרי 9:00 הוא כאשר הפ×ĸולה מ×Ēחמם. מכיוון שהמקומו×Ē האלה אינם מספקים מזון, א×Ēם מוזמנים להזמין משלוח ולקנו×Ē משקאו×Ē מחנויו×Ē נוחו×Ē בקרב×Ē מקום.

נסה קנטון לשיר בבי×Ē ×ĸל המקדש רחוב זול יו×Ēר אבל shabbier Jyut Wan Go Zo הסמוך.

דאיפידונג ×ĸם קשרים לים

המשקי×Ŗ ×ĸל מקלט הטייפון של אברדין, מלון Le Lei Chau Food Food השרו×ĸ הוא אחד הסגנון הייחודי ביו×Ēר בהונג קונג daipaidong (דוכני מזון באוויר הפ×Ēוח). איי לי ×Ļ'או (Ap Lei Chau) וא×Ē נמל הדיג הסמוך אברדין (Aberdeen) הם בי×Ēם של הדייגים הטונקים הגדולים ביו×Ēר בהונג קונג ו×Ļא×Ļאיהם, קבו×Ļה שחיה ×ĸל סירו×Ē ×ĸד שנו×Ē ה -80. בגלל זה, השוק הרטוב ממ׊ מ×Ēח×Ē לבי×Ē המרקח×Ē מזון מוכר מגוון מרהיב של פירו×Ē ים, כולל ×Ēכשיטים שלא היי×Ē מו×Ļא בשום מקום אחר ב×ĸיר, כגון croaker ×Ļהוב פראי אווז barnacles. דבר מהנה ל×ĸשו×Ē הוא לקנו×Ē א×Ē הפירו×Ē שלך של הים למטה ולשלם אחד המפ×ĸילים לבשל או×Ēם בשבילך כמו ׊א×Ēה רו×Ļה. פאק קי (2555 2984) ו×Ļ'ו קי (2555 2052) פ×Ēוחים לארוח×Ē ×ĸרב. המחירים הם הרבה יו×Ēר זול מא׊ר ב רכזו×Ē מאכלי ים כמו Saikung ו Lamma איילנד, אבל ×ĸדיין, להיו×Ē בטוח ׊א×Ēה יוד×ĸ כמה א×Ēה משלם לפני הדגים שלך שקופיו×Ē ל×Ēוך ווק.

המקום ה×Ļנו×ĸ הוא גם מי ומי של dragonboating. ב×ĸרבים, כאשר המקומיים לאסו×Ŗ כאן בירה זולה ו לה×Ē×ĸודד ×ĸליז לאחר סיר×Ē הדרקון שלהם, א×Ēה ×ĸלול למ×Ļוא א×Ē ×ĸ×Ļמך יושב ליד כמה ×Ļוו×Ēי ה×ĸליון ב×ĸולם. ללא ׊ם: זכור לך, זה רו×ĸ׊ - דייגים אינם ידו×ĸים ללחוש.

ה×Ļלמים של הונג קונג ה×Ē×ĸלמו

×ĸיר כמו הונג קונג, ×ĸם המרקמים המורכבים שלה - ×Ļירו×Ŗ של חומר וריקנו×Ē, אור ו×Ļל - יכולה לי×Ļור ×Ļילום מר×Ēק. ויש לו; יש מספיק ×Ļלמים מ×Ļויינים, בינלאומיים ×Ēחרו×Ēיים בהונג קונג כדי למלא מוזיאון. ×Ļלם רחוב ×ĸטור פרסים ×Ļלם מאויר הו (1937 -) ידו×ĸ באיכו×Ē הקולנו×ĸי×Ē המדהימה של י×Ļירו×Ēיו.לננסי שיינג (1914 - 1919) הי×Ēה ×ĸין חזקה למרחב ול×Ļורה ולה×ĸדפה לנשים. ×Ļלם האמנו×Ē המ×Ē×ĸוררים Gavin Au (1982 -) ×ĸושה פרשנו×Ē חבר×Ēי×Ē-פוליטי×Ē באמ×Ļ×ĸו×Ē אמנו×Ē פרובוקטיבי×Ē.

יש ×Ē×ĸרוכו×Ē קבו×ĸו×Ē של ×ĸבודו×Ē של ×Ļלמים בהונג קונג ב Lumenvisum.org, ב×ĸוד AO ​​אנכי שטח אמנו×Ē (aovertical.com), Blindspot גלריה לה Galerie (lagalerie.hk) ×Ēכונה הונג קונג ×Ļלמים אסיא×Ēיים אחרים. פסטיבל ה×Ļילום הבינלאומי של הונג קונג (hkipf.org.hk) מ×Ēקיים בין אוגוסט לנובמבר אח×Ē לשנ×Ēיים, ×ĸם גרסה של חודש ׊מ×Ēרחש×Ē במהלך השנה, בדרך כלל בנובמבר.

×Ēק×Ļיב ישן - היפ או היסטוריה?

אם א×Ēה רו×Ļה לחיו×Ē בין ×ĸ×Ļי פרי והיסטוריה, Heritage Lodge, הממוקם ×ĸל גב×ĸה ×ĸלים, ×ĸשוי לה×Ēאים א×Ē ה×Ļ×ĸ×Ē החוק. ל×Ļד האכסניה ה×Ļיורי×Ē Jao Tsung-I Academy (jtia.hk), ×ĸם גלריו×Ēיה ובריכ×Ē השושנים שלה, שוכנ×Ē ההוסטל בא×Ēר שבו שכנו פ×ĸם רב×ĸונים זמניים לקולנים סיניים ביבש×Ē, בדרכם למכרו×Ē זהב ומכרו×Ē יהלומים שבב×ĸלו×Ē בריטניה בדרום אפריקה. מאוחר יו×Ēר זה הפך לכלא, ולאחר מכן, בי×Ē חולים למחלו×Ē זיהומיו×Ē ומחלו×Ē נפ׊. בנייני הלבנים היפים של ה×Ēקופה הוויקטוריאני×Ē כוללים גגו×Ē ו×Ēמהיל חכם של סגנונו×Ē אדריכליים אירופיים וסיניים; כל חדרי האירוח כוללים ×Ēפאורה ×ĸ×Ēיקה בהשרא×Ē סין ×Ēח×Ē נושאים של מוסיקה, שחמט, שירה, קליגרפיה ו×Ļיור. הא×Ēר נקרא ×ĸל ׊ם ה×ĸנק הספרו×Ēי ג'או טסונג-1.

אפילו יו×Ēר זול מא׊ר מורש×Ē לודג 'ו שונה מאוד הוא מגרש משחקים ירך Wontonmeen - המקום ללכ×Ē אם א×Ēה ×Ēרמילאי ×ĸי×Ļוב מוכווני מחפש לה×Ē×ĸרבב ×ĸם אנשים כמו אופקים לייזר לח×Ēוך הארנק שלך. מלבד מ×ĸונו×Ē מרווחים, Wontonmeen יש בי×Ē קפה קטן חנו×Ē ×ĸם חזי×Ē הרחוב, וסלון בטוב ט×ĸם ×ĸמוס ×ĸם מושבי קולנו×ĸ, כרזו×Ē הסרט ו×ĸוד רטרו הונג קונג אביזרים. Wontonmeen גם מפ×ĸיל הקרנו×Ē הסרט סיורים בשכונה. ×ĸבור אלה אמי×Ĩ מספיק כדי לקח×Ē ×ĸל ה×Ēנו×ĸה ה×ĸירוני×Ē, יש אופניים להשכרה מדי.

המאה ה -21 מנזר בודהיסטי

אם א×Ēם אוהבים ארכיטקטורה בודהיסטי×Ē, נסו להזמין ביקור במנזר ×Ļא×Ĩ שאן החדש והמודרני (tszshan.org) - זהו מופ×ĸ של ארכיטקטורה סיני×Ē ×ĸכשווי×Ē בהשרא×Ē מסור×Ē ומקום מרגי×ĸ רוחני לבקר בו. ×ĸל ידי אחד האנשים ה×ĸשירים ב×ĸולם, לי קה שינג, מ×Ēחם 500,000 רגל רבו×ĸ הוא המדינה- of-the-art אבל מ×ĸוטר×Ē באלגנטיו×Ē ה×ĸ×Ēיקה ה×ĸ×Ēיקה. ר×Ļ×Ŗ של פסלים, אולמו×Ē וח×Ļרו×Ē נו×ĸד להבי×ĸ דוקטרינו×Ē בודהיסטיו×Ē. כל המבנה הוא פלדה ×ĸטו×Ŗ ×ĸ×Ĩ זי×Ēאן אפריקאי, א׊ר מבטל א×Ē ה×Ļורך ב×ĸמודים (למ×ĸט למטרו×Ē דקורטיביו×Ē) ו מ׊×Ēלבים בסוגריים מ×Ēח×Ē לשולי הגג. הגגו×Ē מרו×Ļפים באריחים אפורים, מהדהדים באפור הח×Ļר. ה×Ēו×Ļאה היא מראה מודרני נקי, כי הוא מפ×Ēי×ĸ בהרמוניה ×ĸם מינימליזם של אץ×Ēטיקה שושל×Ē טאנג. נסה להזמין מוקדם, כמו רווחים מוגבלים. לחלופין, א×Ēה יכול לה×ĸרי×Ĩ א×Ē המאפיין הבולט של המנזר, פסל של אל×Ē החמלה, מרחוק. ב 76 מטר (פ×ĸמיים א×Ē הגובה של הבודהה הגדול ×ĸל האי Lantau), הוא נראה ממרחק קילומטרים.

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close