מדריך פנימאי למדריד: האמנו×Ē הפחו×Ē ידו×ĸה של ביר×Ē ספרד

מדריך פנימאי למדריד: האמנו×Ē הפחו×Ē ידו×ĸה של ביר×Ē ספרד

כשזה מגי×ĸ לאמנו×Ē, מדריד יוד×ĸ כמה יריבים. המוזיאו דל פראדו מושך ב×Ļדק מבקרים רבים יו×Ēר מכל מוזיאון אחר בספרד, ואילו האוס×Ŗ הפרטי הנרחב של טיסן בורנמיזה וא×Ē י×Ļירו×Ē המופ×Ē ה×ĸכשוויו×Ē של מוסאו ריינה סופיה יש א×Ē חלקם הנדיב של חסידיו. אבל ץ×Ļ× ×Ē האמנו×Ē של הבירה הספרדי×Ē היא הרבה יו×Ēר מא׊ר "משולש הזהב", ×ĸם י×Ļיר×Ēיו×Ē משגשג×Ē ב×Ļל ה×ĸנקים הפורים.

מוסאו לאזארו גלדיאנו, ×ĸל שמו של איש ה×ĸסקים שהוריש א×Ē האוס×Ŗ הפרטי ה×ĸ×Ļום שלו ל×ĸיר, לא יכול להיו×Ē מקי×Ŗ כל כך כמו ×Ēיסן בורנמיזה, אבל הוא גם לא חולק ×ĸל ה×ĸבר האפל שלו (האוס×Ŗ המהולל של ×Ēיסן בורנמיזה × ×Ļבר ב×ĸיקר באמ×Ļ×ĸו×Ē קשרים נא×Ļיים) ). בין 13,000 ה×Ļיורים והאמנו×Ē של לאזארו גלדיאנו, א×Ēה יכול להרהר בי×Ļירו×Ē המופ×Ē של אל גרקו, מורילו וזורבראן, ולהש×Ēק×ĸ ב×ĸולם ה×Ēח×Ēון של ה×Ļיורים השחורים של גויה בבדידו×Ē.

La movida madrilène, ה×Ēנו×ĸה הספרדי×Ē הספרדי×Ē שנמשכה אחרי מו×Ēו של הרודן הספרדי פרנקו ב -1975, רא×Ēה אמנו×Ē במדריד מס×Ē×ĸפ×Ē ל×Ēחומים שונים, החל מגראפיטי ו×ĸד ×Ļילום וקולקטיבים לאמנו×Ē ×ĸכשווי×Ē. Galería Moriarty היה במרכז של ×Ēנו×ĸ×Ē הנגד הזא×Ē ונשארה אח×Ē הגלריו×Ē ה×ĸכשוויו×Ē של ה×ĸיר, המ×Ļיגה ×ĸבודו×Ē של אמנים ספרדים, כגון ה×Ēקנו×Ē של לואיס ביסבה ו×Ļילום של Darya von Berner ו- Mireia Sentís.

סלבדור דיאז מ×Ēמקד×Ē בשמו×Ē הספרדים ה×ĸכשוויים, כגון מ×ĸ×Ļב הבגדים איוון לופז או ז'וזה מנואל באליסטר המ×Ēמחה בפיסול מופשט וב×Ļילום ×ĸירוני. ברוח דומה, גלריי×Ē טרמה לאמנו×Ē כולל×Ē אמנים יו×Ļאי דופן כגון ×Ļייר הנו×Ŗ ה×ĸכשווי אדוארד רסבייר והאמן חוויאר קאמפנו, שמוכר בזכו×Ē ה×Ļילום החד-ממדי של מדריד.

בניגוד פרשנויו×Ē י×Ļיר×Ēיו×Ē כאלה של מדריד המודרני×Ē היא ×Ļיור שמטר×Ēו לשכפל א×Ē המראה של ה×ĸיר מ 1561, השנה היא הפכה א×Ē ביר×Ē ספרד. אבל ×Ē×Ļטרך להיכנס למס×ĸדה כדי לראו×Ē א×Ē זה. ה×Ļיור דובים מטריטום ×ĸל ידי הרוסי פייר שילד היה ×Ļבו×ĸ בשנ×Ē 1956 והוא מבוסס ×ĸל ×Ļיורים מפורטים של האמן הפלמי המאה ה -16 אנטון ואן דן Wyngaerde, ׊נץ×ĸ נרחב ברחבי ספרד מט×ĸם המלך פליפה השני. הוא נחשב ל×Ļיור הנאמן ביו×Ēר של מדריד באו×Ēה ×Ēקופה, ושלח או×Ēו למשפח×Ē גונזלס, הב×ĸלים של מס×ĸד×Ē סוברינו דה בוטין, שטו×ĸ× ×Ē שהיא המס×ĸדה הוו×Ēיקה ביו×Ēר ב×ĸולם.

א×Ēה אפילו לא ×Ļריך סיכון ב×Ēוך גלריו×Ē של מדריד כדי לראו×Ē כמה ח×Ēיכו×Ē מ×ĸניינו×Ē של הבירה - רבים ני×Ēן למ×Ļוא בחו×Ĩ. מוסאו דה לה אסקולטורה אבסטראסה הוא אוס×Ŗ של 17 פסלים מופשטים ×ĸל ידי אוהב של קטלוני×Ē ג 'ואן מירו, האמן הבסקי אדוארדו Chillida ו ה×Ļייר והפסל הספרדי פאבלו Palazuelo שיושבים מ×Ēח×Ē לגשר שבו Paseo de la Castellana פוגש פאסאו דה אדוארדו Dato. ה×ĸבודו×Ē, ×ĸשוי ברונזה, פלדה כבדה מראו×Ē, למ×ĸשה נראה משופר×Ē ×ĸל ידי החשיפה שלהם אלמנטים.

שטחים פ×Ēוחים המשמשים לראווה אמנו×Ē יכול להיו×Ē שום דבר חדש, אבל חניון בהחלט. החניון ה×ĸנקי "ואסקז דה מלה" ×ĸל כיכרו, הפך לגלגולו הנוכחי ×ĸל ידי האדריכלי×Ē האיטלקי×Ē טרזה סאפי, בהשרא×Ē הקנטו החמישי×Ē של דנטה מ הקומדיה האלוהי×Ē. הקווים מ×ĸבודו×Ēיו המפורסמו×Ē של דנטה מסמנים א×Ē קירו×Ē חניון הניאון האדומים, ב×ĸוד שהנושא של ×Ē×Ļלומי ה×ĸנק, המכסים א×Ē הקיר, הוא "אהבה", המ×Ēבטא×Ē ב×Ēנוחו×Ēיהם הרכו×Ē. ליד הפסל יש פסל המושך א×Ē ה×ĸין - ץרט אדום ×ĸנקי, מחווה של מדריד למאבק באיידס.

הרחובו×Ē של מדריד ל×ĸ×Ēים קרובו×Ē להפ×Ēי×ĸ או×Ēך, גם אם א×Ēה שומר ×ĸין קשובה ×ĸל הסביבה שלך להאט א×Ē הק×Ļב. ×Ēץ×Ēכל למ×ĸלה כמו ׊א×Ēה ×ĸובר בי×Ē מספר שלוש לאורך Calle de los Milanesees, ליד מטרו אופרה וא×Ēה ×Ēראה דמו×Ē של כנ×Ŗ שנראה כי ה×Ēרץק רא׊ בראש ל×Ēוך הכרכוב, כנפיו משוכלו×Ē. הו×Ļ×ĸ כי האיש המדובר מיי×Ļג א×Ē הנפילה הסמלי×Ē של לו×Ļיפר או א×Ē היהירו×Ē והאיוול×Ē של איקרוס, אבל הסיפור האמי×Ēי מאחורי הפסל Accidente Aereo ×ĸל ידי האמן ה×ĸכשווי מיגל אנחל רואיז הוא כי אדם, א׊ר היה במרחק של 10,000 שנים, הוא טץ ×ĸל גבו להביט ב×ĸננים, לא מוד×ĸ לכך בהי×ĸדרו ×ĸיר גדולה גדלה במקום הכפרי.

א×Ē לו×Ļיפר הארור לנ×Ļח, למ×ĸשה, מופי×ĸים בפסל אל פרסקו ×ĸל ידי ריקרדו בלבר באל פרקה דה בואן רטירו. הוקם בשנ×Ē 1877, זה היה הפסל הראשון ב×ĸולם להיו×Ē מוקדש המלאך נפל לבד, הביטוי השפל שלו ×Ēנוחה מ×ĸונה בהשרא×Ē הפסוקים של ג 'ון מילטון של גן ×ĸדן אבודים, ץפר I. נכון, הפסל ×ĸומד בדיוק 666m מ×ĸל פני הים.

לבסו×Ŗ, אחד הפסלים הבל×Ēי שגר×Ēיים ביו×Ēר של מדריד - ואחד של אופי שאינו כנסיי×Ēי - הוא לה אבואלה רוקרה ("סב×Ēא נדנדה"), מחווה לאנגלס רודריגז הידלגו, מ×ĸרי×Ĩ קשיש של AC / DC א׊ר מ×ĸולם לא החמי×Ĩ הופ×ĸו×Ē רוק או פסטיבל במדריד, להרוויח א×Ē הסמל המקומי שלה מ×ĸמד ואפילו טור ה×ĸ×Ļה שלה במגזין הספרדי כבד רוק. היא ×ĸומד×Ē ×ĸל Avenida de la Ciudad של בר×Ļלונה, ×ĸל ידי מטרו פואנטה דה ואלקאס, והיא מ×Ēואר×Ē לובש×Ē א×Ē מ×ĸיל ×ĸור הסימן המסחרי שלה נראה כי הוא מרים אגרו×Ŗ קפו×Ĩ; כמה ×Ēושבים מקומיים היה המדד שלה א×Ļב×ĸו×Ē קטנו×Ē לח×Ēוך כי הם ה×Ēנגדו לה לכאורה ×ĸושה א×Ē השטן של השטן.

מאמר זה פורסם לראשונה במאי 2012 ור×ĸנן באוקטובר 2012.

קבל א×Ē כל הטיפים פנימאי ×ĸל ספרד ×ĸם Lonely Planet של ספרד ץפר מדריך.

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add