קמבודיה מן המסלול המוכה

קמבודיה מן המסלול המוכה

נניח ׊א×Ēה הולך קמבודיה וא×Ē רוב הסיכויים ׊א×Ēה ×Ēהיה בסופו של דבר השווא×Ē ה×ĸרו×Ē ×ĸל המקדשים המפוארים של אנגקור, בין המראו×Ē הכי מ×ĸורר השראה - אכן, נושב×Ē הנפש - אי פ×ĸם הגה ×ĸל ידי המוח האנושי. אין זה מפ×Ēי×ĸ שמספר גדול של נוס×ĸים מרחבי ה×ĸולם חולם ×ĸל מגדלי אנגקור וואט, פוס×ĸים דרך ׊×ĸרי הש×ĸר של אנגקור ×Ēום, ומביטים לאחור אל הפנים המחייכים המס×Ēוריים שהפכו א×Ē הבאיון למפורסם.

אבל קמבודיה יש הרבה יו×Ēר לה×Ļי×ĸ מא׊ר המראו×Ē הכו×Ēר×Ē שלה. נוס×ĸים ב×Ēחילה ×ĸל ידי מקדשים מרהיבים סביב סיאם ריפ ל×ĸ×Ēים קרובו×Ē בסופו של דבר קסום - נחושה לחזור - הודו×Ē ידידו×Ēם של אנשים חמר, היופי הנשגב של הכפר וא×Ē הה×Ēלהבו×Ē הבוטני×Ē של י×ĸרו×Ē הגשם הטרופיים ×ĸדיין באר×Ĩ.

חלקים של החו×Ŗ הדרומי של קמבודיה הם די ידו×ĸים לנוס×ĸים. חופים, חיי לילה, מס×ĸדו×Ē ואווירה ×Ēרמילאי ל×ĸשו×Ē Sihanoukville, הנמל הראשי של קמבודיה, הי×ĸד השלישי של המדינה הפופולרי ביו×Ēר במדינה. קמפוט, ×ĸם המבנים ה×ĸמוקים של ה×Ēקופה ה×Ļרפ×Ēי×Ē והרוח הרכה שלה, הוא פופולרי כנקוד×Ē מו×Ļא לפארק הלאומי בוקור ולקזינו הגדול והקולוניאלי שלו, שהיה ×ĸכשיו חורבה מוזרה.

אבל בכיוון ×Ļפון מ×ĸרב לכיוון הגבול ×Ēאילנדי×Ē וא×Ēה בא אל קו קונג קונג, אזור של יופי מרהיב ומגוון ביולוגי מדהים שהיה כמ×ĸט נגיש ×ĸד השלמ×Ē כביש 48 רק לפני שלוש שנים. כ×Ēו×Ļאה מכך, נמל המבריחים החד פ×ĸמי של Krong Koh Kong הופך א×Ē ×ĸ×Ļמו למרכז של ×Ēיירו×Ē אקולוגי×Ē. החופים הנטושים של האי קו-קונג הם משיכה חשובה, וכך גם י×ĸרו×Ē המנגרובים המרפדים א×Ē קו החו×Ŗ וא×Ē האקולודג'ים ׊×Ļמחו לאורך נהר טאטאי. מטיילים הרפ×Ēקנים יו×Ēר יכולים ל×ĸלו×Ē במ×ĸלה הנהר אל הכפר המרוחק של ×Ļ'י פא×Ē, בי×Ēו של יוזמ×Ē ×Ēיירו×Ē אקולוגי×Ē חלו×Ļי×Ē, והאמי×Ĩ באמ×Ē יכול לשכור מדריך לטיול ×ĸמוק ל×Ēוך הרי הקרדום, אחד המדבריו×Ē הגדולים של דרום מזרח אסיה.

א×Ēה יכול גם לחוו×Ē במדבר unamamed בפינה ה×Ļפון מזרחי×Ē הרחוקה של קמבודיה, ×ĸל הרמו×Ē הגובל לאוס ו וייטנאם. בפרובינ×Ļיי×Ē רטנאקירי (Ratanakiri) המרוחק×Ē, ה×ĸיר האדומה של באן לונג (Ban Banung) היא מקום מ×Ļוין לארגן טיול אל כפרי שבט הסמוכים או אל הפארק הלאומי וירא×Ļ'י (Virachey National Park), בי×Ēם של פילים בסכנ×Ē הכחדה, גיבונים וקרנבלים. לפני ׊×Ē×Ļא, ודא כי המדריך שלך הוא רגיש מבחינה ×Ēרבו×Ēי×Ē מוד×ĸ אקולוגי×Ē (זה ×ĸ× ×Ŗ חדש ולכן, למרבה ה×Ļ×ĸר, לא כולם).

×ĸד לפני שנים ספורו×Ē בלבד, קשה היה להגי×ĸ למגרשים ולי×ĸרו×Ē ׊מ×Ļפון לאנגקור, לכיוון ×Ēאילנד ולאוס, ב×ĸונה היבשה וכמ×ĸט בל×Ēי נגישים. אבל הודו×Ē לרש×Ē של כבישים חדשים - המרו×Ļפ×Ē בחלקו בגלל ה×ĸימו×Ē ה×Ļבאי המ×Ēמשך ×ĸם ×Ēאילנד - המקדשים המ×ĸולים של בנטיי ×Ļ'המר, לש×ĸבר מ×ĸוז הקמר רוז 'של אנלונג ונג, המקדש המרהיב של ×Ļוק פראץאט פרה ויהיאר, מקלט חיו×Ē הבר ני×Ēן כ×ĸ×Ē להגי×ĸ בקלו×Ē יחסי×Ē ובנוחו×Ē סבירה. לפני הכו×Ēר×Ē נקודו×Ē חמו×Ē פוטנ×Ļיאליו×Ē כגון Prasat Preah Vihear, ×ĸם זא×Ē, לבדוק ×ĸם מקורו×Ē חדשו×Ē מקומיים כדי לוודא א×Ē הגבול ׊קט.

בין אם א×Ēה מבקר בפ×ĸם הראשונה בקמבודיה או חוזר לפגישה נוספ×Ē ×ĸם ×Ēרבו×Ē חמר, זה מחו×Ĩ למסלול ×Ēיירו×Ēי מוכה כי א×Ēה ×Ļפוי למ×Ļוא כמה סודו×Ē הממלכה הטובה ביו×Ēר הקסום ביו×Ēר. לא רק א×Ēה הבטיח של קבל×Ē פנים חמה וא×Ē סוג של הרפ×Ēקאו×Ē שהופכו×Ē נסי×ĸה כל כך קסום, אבל ×ĸל ידי לבלו×Ē בכפרים מחו×Ĩ לכביש פארקים במדבר מרחוק, א×Ēה ×Ēהיה ×ĸוזר להביא דולר ×Ēיירו×Ēי לחלקים של המדינה נג×ĸה ל×ĸ×Ēים נדירו×Ē ה×Ēיירו×Ē המסור×Ēי×Ē.

גלה א×Ē ׊אר המדריך האחרון של קמבודיה

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close