סו×Ŗ שבו×ĸ המילוט: מוזיקה מפואר באירלנד

סו×Ŗ שבו×ĸ המילוט: מוזיקה מפואר באירלנד

מחפש הפסקה ק×Ļרה שבה א×Ēה יכול לטבול א×Ē ×ĸ×Ļמך בהיסטוריה המקומי×Ē ו×Ēרבו×Ē? השבו×ĸ אנחנו מביאים או×Ēך מגזין לונלי פלאנט בחירה של חמישה י×ĸדים גדולים שבהם א×Ēה יכול ל×ĸשו×Ē בדיוק א×Ē זה.

×Ļליל המוזיקה מהדהד דרך בי×Ē Bantry במהלך פסטיבל המ×ĸרב פסטיבל מוסיקה קארק, אחד האירו×ĸים כמה ׊נ×ĸרך באביב ובקי×Ĩ בבי×Ē זה מרהיב המלכה אן ×ĸידן המשקי×Ŗ ×ĸל מפר×Ĩ Bantry בדרום מ×ĸרב אירלנד.

הבי×Ē הוא ×ĸדיין חי ×ĸל ידי ×Ļא×Ļאיהם של הב×ĸלים הראשונים וחדרים מפוארים שלה יש ×ĸדינו×Ē דהה. או×Ļרו×Ē המשפחה כוללים פסיפסים מפומפיי, ב×ĸוד המדשאו×Ē הפורמליו×Ē יורדו×Ē אל הים.

איך ל:

Bantry הוא 1 ׊×ĸה נסי×ĸה של קורק, אירלנד. האורחים יכולים לשהו×Ē באג×Ŗ המזרחי המשוחזר של בי×Ē באנטרי (Bantry House), וני×Ēן לשחרר א×Ē השחקנים המבו×Ļ×ĸים ×ĸל הפסנ×Ēר ה×ĸ×Ēיק של הבי×Ē.

מאמר זה הוא לשכפל מ×Ēוך Lonely Planet מגזין, ×ĸל מכירה כ×ĸ×Ē ברחבי בריטניה במחיר 3.60 £. ודא ׊א×Ēה א×Ŗ פ×ĸם לא לפספס ב×ĸיה ×ĸם מנוי חודשי (זמין רק ל×Ēושבי בריטניה).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
היסטוריה קודמ×Ē ו×Ēרבו×Ē:

- יום שני של סו×Ŗ השבו×ĸ היה חופשה D-Day בנורמנדי
- סו×Ŗ שבו×ĸ של סו×Ŗ השבו×ĸ היה מוסיקה במנ×Ļ'ץטר
- יום רבי×ĸי היה הפסקה של סינטרה, מו×ĸד×Ŗ רויאל
- סו×Ŗ השבו×ĸ היה הפסקה של האיים

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close